Nieuws

Samen de stad veranderen
Celà fait du bien. Het doet deugd. En geen klein beetje. Een liberale lijst in de volle betekenis.

12 jaar geleden, in 2000, werkten we goed samen onder liberalen op de Lijst van de Burgemeester.

Voor een tweetalige, volledige liberale lijst moeten we echter 35 jaar terug in de tijd. Naar oktober 1976 toen de P.L-L.P. ervoor zorgde dat wijlen Pierre Van Halteren de sjerp wist te veroveren.
Ik hoef de geschiedenis niet opnieuw te vertellen, maar de jaren nadien brak de liberale partij in stukjes. En zo verloren de liberalen in de hoofdstad de sjerp die hen al sinds 1830 onafgebroken toekwam.

Het gevoel dat we in Brussel onder liberalen moeten samenwerken, heeft wat Open Vld betreft stevige wortels. Vlaamse liberalen zochten al in de 19e eeuw houvast in de liberale partij in de hoofdstad.
Denken we maar aan onze sympathieke Charles De Coster (l’auteur de la légende de Tyl Uylenspiegel), de dichter Emanuel Hiel, de ULB-professor Eugène Van Bemmel (voorzitter van de Vlamingen Vooruit!), Julius Hoste Senior en Junior… allen versterkten ze het liberale kamp in de hoofdstad.

Bovenal drijft één naam boven, un nom qui s’impose aujourd’hui quand je vois la belle coalition libérale que nous avons pu rétablir ici à Bruxelles: ce nom c’est c’est Charel.

Charles Buls pour les francophones,
Karel pour les néerlandophones,
et Charel pour les bruxellois.

Echevin de l’enseignement et bourgmestre libéral de Bruxelles à la fin du XIXe siècle, Buls incarne en quelque sorte aussi pour nous nos ambitions actuelles.
Qua stedenbouw verzoende Buls ambitie met respect voor het individu en het patrimonium. Geheel in tegenstelling tot bijvoorbeeld een actueel project à la Heizel/Néo. Dat is geen ambitie, dat is megalomanie.

We moeten er absoluut naar streven om van Brussel een aangename, aantrekkelijke, propere en veilige stad te maken op maat van de bewoners en de bezoekers. Beaucoup de gens se plaignent de l'architecture mediocre à Bruxelles. Dans le temps des bourgemestres liberales il y avait une architecture superbe à Bruxelles: l'art nouveau par example.

Buls was de burgemeester-pedagoog. Le grand champion de l’instruction obligatoire aussi et membre militant de la Ligue de l’enseignement. Als radicaal en progressief liberaal stond hij voor de emancipatie van de inwoners en voor goed onderwijs voor alle kinderen.
Hij legde de lat hoog. Et donc pas le nivellement vers le bas, qui est trop souvent l’apanage des socialistes. En zie! Buls drong in zijn Modelschool aan op sterk taalonderwijs en meertaligheid.

Laïque convaincu, Buls, c’est avant tout le libéralisme d’ouverture. Le nôtre. Samengevat: we staan voor openheid, emancipatie, sociale betrokkenheid, persoonlijke vrijheid, ambitie, ondernemerschap en diversiteit. Iedereen is van harte welkom in Brussel. Tegelijk wordt van iedereen verwacht een steentje bij te dragen en respect te hebben voor de omgeving en de stad.

En ik durf het hier ook in het Frans zeggen: Buls c’est aussi une sensibilité flamande qui demande le respect pour sa langue: le néerlandais. Sans pour autant désavouer la Belgique, une notion qui lui était inconnue.

Wij voelen ons als Nederlandstalige liberalen goed in onze hoofdstad, in ons land. Samen met onze Franstalige liberale vrienden van de MR.
En als we ook in de toekomst al eens het respect voor onze taal assertief zullen moeten verdedigen, zal dat in goede (wederzijdse) verstandhouding gebeuren. Zonder agressiviteit jegens de Franstaligen en België. Onder liberalen, met respect voor elkaars gevoeligheden.

Voilà Alain, Bruxelles est une ville profondément libérale et ouverte. J’espère sincèrement qu’ensemble nous pourrons faire en sorte que avant la fin 2012 tu puisse endosser l’écharpe mayorale. 

On va vous changer la ville. Samen veranderen we deze stad.

Els Ampe
20 januari 2012

Bekijk de video van tv brussel hier