Les news

Laatste tussenkomst René Coppens - resolutie bibliotheekbeleid
 Op 26 april hield Brussels parlementslid René Coppens zijn laatste tussenkomst in de Raad van de VGC. René kwam tussen in het debat over het Brusselse bibliotheeklandschap. Lees hieronder de integrale tussenkomst. 


Geachte Voorzitter,

Collega’s,

 

Het Brusselse bibliotheeklandschap stond de afgelopen legislatuur hoog op onze politieke agenda. De maatschappelijke meerwaarde van bibliotheken en hun positieve impact op het dagelijkse leven valt niet te onderschatten.

 

Hoe moet de bibliotheek van de 21ste eeuw er precies uitzien? Rekening houdend met een context van diversiteit en meertaligheid. Dat is één van de kernvragen waarrond we gedurende deze legislatuur in de commissie Cultuur hebben gewerkt. Deze moeilijke, maar cruciale denkoefening manifesteerde zich in een hele reeks debatten, hoorzittingen en studiebezoeken.

 

Het resultaat van onze werkzaamheden is het voorstel van resolutie dat vandaag aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd. Dit voorstel, dat unaniem werd goedgekeurd in commissie en dus een groot politiek draagvlak heeft, vraagt het College van de VGC om een visietekst rond de bibliotheek van de toekomst op te maken op basis van de elementen die we in de resolutie onder de aandacht brengen.

 

 Ik breng er enkelen in herinnering:

 

·        De inbedding van de bibliotheek in de lokale context.

·        De rol die voor de bibliotheek is weggelegd in een zo breed mogelijke verspreiding van het Nederlands.

·        Digitalisering. Niet alleen in de zin van het digitaliseren van de bibliotheekwerking en de technologische toepassingen die ermee gepaard gaan, maar ook in het wegwijs maken van de gebruikers in de digitale wereld en de mogelijkheden die ze biedt.

·        En toegankelijke infrastructuur; in alle betekenissen van het woord.

 

Ik wens het College alvast veel succes bij de opmaak en uitvoering van de finale visietekst omtrent het bibliotheekbeleid van de VGC.

 

Geachte voorzitter,

Waarde collega’s,

 

Na een parlementair mandaat van 15 jaar, gedurende drie legislaturen, is het moment aangebroken waarop ik voor de laatste keer de plenaire vergadering van de Raad van de VGC mag toespreken.

 

Het was een bijzonder grote eer om de Brusselaars te mogen vertegenwoordigen in het hart van ons democratisch bestel.

 

Ik wens de collega’s dan ook graag te bedanken voor de constructieve sfeer waarin onze parlementaire werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Ook al zijn we het niet altijd eens met elkaar; het debat as sich was steeds de moeite waard. Soms op het scherpst van de snee, maar altijd met het nodige wederzijdse respect. Politiek is het georganiseerde meningsverschil.

 

Collega’s,

 

Afronden doe ik met de woorden van de voormalige First Lady en mensenrechtenactiviste Eleanor Roosevelt:

 

“Het is beter om een kaars te branden dan de duisternis te vervloeken.”

 

Laten we met andere woorden meer aandacht schenken aan wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Laten we vaker drijven op een golf van positivisme in plaats van gebukt te gaan onder het weinig productieve negativisme. Laten we niet bij de pakken zitten, maar kansen grijpen en vooruitgang boeken waar nodig en waar kan. De handen uit de mouwen, oplossingen zoeken en die ook in de praktijk durven omzetten.

 

Als eeuwige optimist ben ik er zeker van dat Brussel een glansrijke en succesvolle toekomst te wachten staat. Onze stad en haar inwoners verdienen dat. En ik wens u allen van ganser harte hetzelfde toe.

 

Ik dank u.

 

René COPPENS