Les news

Nederlandstalig onderwijs Brussel blijft groeien, secundair piekt
Volgens de septembertelling blijft het Nederlandstalig onderwijs in Brussel verder groeien. In het gewoon onderwijs (kleuter-, lager en voltijds secundair onderwijs) stegen de leerlingenaantallen van 46.069 in 2019 naar 47.321 dit schooljaar, een stijging van 2,7%. In het voltijds secundair onderwijs werd zelfs een groei genoteerd van 3,4%. Ook in het buitengewoon onderwijs nam het aantal leerlingen met 2,6% toe tegenover vorig jaar.

De septembertelling of spoedtelling is de telling van het aantal leerlingen op de derde schooldag. Die telling is een momentopname en daarom niet zo nauwkeurig. Daarvoor is het wachten op de februaricijfers, die de juiste aantallen weergeven. Maar door de spoedtelling over twee jaren te vergelijken, krijg je wel een idee van de situatie. Zie de tabel hieronder:

Story image

Opvallend dit jaar is de sterke groei van het gewoon en buitengewoon voltijds secundair onderwijs. Het gewoon voltijds secundair onderwijs telt 504 of 3,4% meer leerlingen dan de spoedtelling van het vorig schooljaar.

 Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs: “De totale groei met 2,6 procent is van dezelfde orde als de groei vorig jaar. In het totaal zitten nu bijna 50.000 kleuters, leerlingen en scholieren in het Brussels gewest op schoolbanken van het Nederlandstalig onderwijs. Die symbolische kaap zal vermoedelijk dit jaar gerond worden eens de nieuwe kleuters in de onthaalklassen starten. Maar wat me vooral blij maakt, is de groei van het secundair onderwijs. Die sterke cijfers wijzen erop dat meer en meer leerlingen van ons basisonderwijs ook voor het Nederlandstalig secundair onderwijs kiezen. We gaan ervan uit dat die sterkere doorstroming zich de komende jaren zal verderzetten.”