Nieuws

Begroting in evenwicht en grootse fiscale hervorming: “Alle Brusselaars winnen”
Begroting in evenwicht en grootse fiscale hervorming: “Alle Brusselaars winnen”

 

Brussels minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel slaat een dubbelslag: voor 2016 levert hij opnieuw een gewestbegroting in evenwicht af. En hij voert een stevige fiscale hervorming door. Brusselaars betalen minder belastingen en het verwerven van een eigen woning wordt goedkoper. “Alle Brusselaars winnen”, aldus de opgetogen minister.

 

Vooreerst de begroting. Die bereikt opnieuw een evenwicht voor 2016, en Brussel blijft daarmee de beste leerling van de Belgische klas. Op lange termijn kan het gewest dus de nodige investeringen doen in onder andere huisvesting, werk, veiligheid, integratie en mobiliteit. De tweede helft van de legislatuur van de regering onder leiding van minister-president Rudi Vervoort blijft vol ambitie!

Dan de fiscale hervorming. Op 1 januari 2016 wordt de voorbijgestreefde forfaitaire gewestbelasting van 89 euro onmiddellijk afgeschaft. Ook de één procent agglomeratietaks op de personenbelasting gaat voor de inkomsten 2016 op de schop. In 2017 wordt die personenbelasting nog eens met 0,5% verminderd.

Wel stijgen de opcentiemen in de onroerende voorheffing met gemiddeld 12%. Ter compensatie krijgt elke Brusselaar een korting van 120 euro op zijn onroerende voorheffing voor de woning die zijn eigendom is, en waar hij verblijft.

Gemakkelijker schenken

Voor 2016 worden ook de schenkingsrechten voor onroerende goederen verlaagd. Vooral schenkingen van onroerend goed in rechte lijn worden bijzonder voordelig. Voor de successierechten komt er een gelijkschakeling van stiefkinderen met gewone kinderen en een soepeler regeling voor adoptiekinderen die tevens wordt uitgebreid naar ‘zorgkinderen’.

In 2017 sneuvelt de woonbonus (dus voor contracten afgesloten na 31 december 2016), maar elke koper of bouwer van een eigen woning in Brussel krijgt een korting van ruim 21.875 euro op zijn registratierechten. Alle woningen met een prijs tot 500.000 euro betalen immers helemaal geen registratierechten op de eerste 175.000 euro.

Tevens zal de prijs van de dienstencheques tot het einde van 2019 op 9 euro worden bevroren. De aftrek van de cheques bij de belastingen wordt wel beperkt tot 15 procent.

Goedkoper openbaar vervoer

En de prijs van een kaartje voor de tram en metro van de MIVB wordt bevroren. Gezinnen met kinderen zullen zelfs een kostenverlaging krijgen voor de schoolabonnementen van 70 euro. Voor een eerste kind zullen ze immers 50 euro betalen in plaats van 120 euro. Het tweede schoolabonnement in een gezin blijft op 50 euro. Voor het derde en meer kinderen, blijven de schoolabonnementen gratis, zoals dat nu het geval is.

Gelukkig man

Minister Vanhengel is een gelukkig man: “We hebben met de Brusselse regering wekenlang keihard gewerkt om deze begroting en fiscale hervorming af te werken. We stonden voor een moeilijke opgave want voor het eerst krijgt het gewest er de nieuwe bevoegdheden bij na de zesde staatshervorming. Ik ben bijzonder fier dat de begroting in evenwicht blijft, dat de Brusselaars minder belastingen moeten betalen, dat we investeren in het openbaar vervoer, met de uitbreiding van de metro. Brussel is een dynamische stad waar iedereen zijn plaats heeft”.

Of om het samen te vatten: “Be chez soi, be thuis, be home, be.brussels!”