Nieuws

Een terugblik naar de eerste Brusselse dag van de Meertaligheid.
BeTalky! Onder die noemer werd op zaterdag 26 september het startschot gegeven voor de allereerste Brusselse dag van de Meertaligheid in het Brussels Parlement, op initiatief van de minister voor de Promotie van de Meertaligheid in Brussel, Sven Gatz. Ook de Brusselse Raad voor de Meertaligheid werd plechtig geïnstalleerd. De dag kon wegens de covid-maatregelen via livestream gevolgd worden. De organisatie van de Dag van de Meertaligheid is een belangrijke en zichtbare concrete realisatie uit de visienota die minister Gatz in december 2019 aan het Brussels Parlement voorlegde. In deze nota tekent hij zijn beleid inzake meertaligheid uit voor de komende jaren. Ook de installatie van de Brusselse Raad voor Meertaligheid is een nieuwe realisatie uit zijn visienota.

 

Elkaar leren kennen en verstaan

 Na de welkomsttoespraken van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Brussels Parlement, Rachid Madrane en Guy Vanhengel, zei minister Gatz dat deze Dag van de Meertaligheid een “primeur” is voor Brussel en de visualisering is van een belangrijke troef voor Brussel: de meertaligheid.

 

“De jongste jaren is onze stad uitgegroeid tot een kosmopolitische grootstad van 1,2 miljoen inwoners. Op een relatief klein grondgebied leven we hier samen met ongeveer 180 nationaliteiten die thuis meer dan 100 verschillende talen spreken. Een meerderheid van de Brusselaars vindt ook dat deze talenkennis een essentieel onderdeel vormt voor de Brusselse identiteit.  Het is immers belangrijk dat de Brusselaars elkaar verstaan en zo elkaar beter leren kennen en begrijpen.” aldus minister Gatz

 

BeTalky!
 

De Dag van de Meertaligheid had ondanks zijn beperkingen als gevolg van de coronacrisis de ambitie om zoveel mogelijk mensen die met meertaligheid in de stad begaan zijn, samen te brengen. In de namiddag vonden in de Spiegelzaal van het parlement conversatietafels plaats, georganiseerd door het Huis van het Nederlands. Er werd in verschillende talen “gebabbeld” over Brussel, dé meertalige hoofdstad van Europa. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek op een originele manier.

 

Philippe Van Parijs voorzitter Raad voor Meertaligheid

Minister Gatz stelde vervolgens de voorzitter van de Raad voor Meertaligheid, Philippe Van Parijs, voor. “Een goede reden”, aldus minister Gatz, om hem voorzitter te maken, “is dat de initiatiefnemer van het Marnixplan en professor aan de UCLouvain, zelf meertalige Brusselaar is. Hij spreekt niet alleen Frans, Engels en Nederlands, maar ook Duits, Spaans en Italiaans.” Van Parijs publiceerde onder meer een invloedrijk boek over “Linguistic Justice for Europe and for the World”.

Alle info: www.betalky.brussels