Nieuws

Khadija Zamouri: Actie tegen de hoge energieprijzen.
De Europese Commissie stelt o.a. voor dat er een maximumprijs komt voor de aankoop van Russisch gas en dat er een ‘winstlimiet’ voor de energiebedrijven wordt ingevoerd. Nu vrijdag worden deze voorstellen in Brussel besproken op een speciale vergadering tussen de energieministers van de lidstaten. Op 14 september zal de EU commissievoorzitter het pakket aan noodmaatregelen om de energieprijzen te doen dalen voorstellen. In ons land blijft het kernkabinet, met Premier Alexander De Croo, ondertussen vergaderen om tot oplossingen te komen. De Belgische banken hebben ondertussen een oude Coronaregeling terug in ’t leven geroepen. Huishoudens die in geldnood komen door de hoge energieprijzen, moeten tijdelijk enkel de rente op hun lening betalen.

 

'Ook het gewest en de lokale besturen in Brussel nemen maatregelen om de energiefactuur op korte en lange termijn terug te dringen. Dat doen we door hulp te bieden aan de groeiende groep mensen die in de problemen komen via het OCMW en door zelf het goede voorbeeld te geven door energie te beperken in openbare gebouwen en eigendommen van de gemeente. ' zegt Khadija Zamouri, Brussels parlementslid en gemeenteraadslid van Molenbeek.

 

 Energieloket Molenbeek

'Om te vermijden dat mensen in structurele armoede belanden, opent het OCMW in Molenbeek het Energieloket.' gaat Khadija verder 'Ons OCMW zal na een analyse van de situatie van de noodlijdende inwoner financiële steun verlenen om de energiefacturen te betalen.' Zo kan een inwoner van Molenbeek tot 90% van de energiefactuur terugbetaald krijgen. De voorwaarden en meer informatie vind je terug op de website van Sint-Jans-Molenbeek. Personen die al actieve hulp krijgen van het OCMW, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking.

 

Huurders

Voor Khadija is het belangrijk om ook de huurders te betrekken in dit verhaal: ‘Zij zijn afhankelijk van de eigenaar van het gebouw, of die investeert in isolatie bijvoorbeeld.’ Zij mogen van deze crisis niet de dupe worden. Het Energieloket is er voor iedereen, eigenaar of huurder. ‘We hopen dat het Energieloket wordt aangesproken, om zoveel mogelijk van onze burgers te beschermen.’ zegt Khadija. Bij verdere maatregelen moeten we expliciete aandacht aan deze groep verzorgen.

 

Start van het jaar

De energiecrisis zorgt er voor dat ook werkende mensen die voorheen comfortabel(er) hun rekeningen kunnen betalen, plots zien dat één energiefactuur bijna te veel wordt. En de financiële buffer die er is opgebouwd, verdwijnt een beetje meer na elke factuur. ‘Veel gezinnen hebben nog maar net de eindafrekening van hun vakantie achter de rug en moesten hun uitgaven voor het nieuwe schooljaar al doen. September is daarom al een moeilijke maand.’ brengt Khadija aan. ‘Een hoge energiefactuur mag niet als resultaat hebben dat mensen de armoede in tuimelen.’

 

Politici en bestuurders moeten beslissen en maatregelen treffen, voordat de winter aan onze deur staat. We mogen de lange termijn transitie naar duurzaamheid niet in het gedrang brengen. Maar onze burgers hebben nu hulp nodig, zowel Europa, België als Brussel beseffen dit. Tijd om creatief en doortastend uit de hoek te komen.

 

Khadija Zamouri