Nieuws

Brussels parlementslid Carla Dejonghe noemt Brussels actieplan voor personen met een beperking een grote stap vooruit.
BRUSSEL - 3 december staat in het teken van de internationale dag van personen met een beperking. Toeval of niet stelt de Brusselse regering, met staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, het nieuwe brussels actieplan voor personen met een handicap voor. "Een stap in de goede richting" volgens Carla Dejonghe, brussels parlementslid, "Inclusieve toegankelijkheid is een thema wat me al jaren nauw aan het hart ligt. Ik ben dan ook zeer blij dat een aantal van mij strijdpunten terug te vinden zijn in het aangepaste Handistreamingsplan."

 

VN-verdrag rechten van personen met een handicap
Al sinds 2009, toen België het VN-verdrag van personen met een handicap bekrachtigde, krijgt dit thema hoge prioriteit in Brussel. Helaas valt dit niet altiijd op te merken in onze publieke ruimte. "Meer aandacht voor inclusieve mobilitieit en minder uitsluiting van personen met een beperking vraagt een mentaliteitsshift." gaat Carla verder. "Steden waar inclusieve mobiltieit hoog op de agenda staat zijn zeer zichtbaar veranderd. Zo kan men in Londen op vele plaatsen in de publieke ruimte probleemloos terecht met een rolstoel. Veel bars en restaurants hebben aanpassingen doorgevoerd zodat ook mensen met een beperking welkom zijn. Zo maken deze personen zoveel mogelijk deel uit van de samenleving. Een situatie waar we in Brussel nog veel van kunnen leren."

Volgens diverse studies (kenniscentrumWWZ) heeft naar schatting vijf procent van de bevolking ooit (tijdelijk) een rolstoel nodig. Dat komt neer op meer den 50.000 Brusselaars. Ook zij willen zich ten volle kunnen bewegen in onze publieke ruimte, winkelen in de supermarkt of aanschuiven aan tafel in een resturant. Mensen met een beperking deel laten uitmaken van onze samenleving is niet allen goed voor de eigenwaarde maar dus ook voor onze lokale economie.

 

Actieplan 
Het nieuwe actieplan voorziet in totaal 44 werkpunten in verschillende domeinen, zoals wonen, mobiliteit en werk. Enkele daarvan zijn voortzettingen van het vorige plan, zoals op vlak van mobiliteit en toerisme. En dat is een goed signaal want vervoer van mensen met een beperking is een essentieel onderdeel van een inclusieve samenleving. 

 

Zonder toegankelijk vervoer kunnen de zwaksten onder ons geïsoleerd geraken. “Daarom moet het Gewest blijven investeren in alternatieven. De nieuwste generatie van de Londense taxi is daar een uitstekend voorbeeld van. Deze is voorzien van allerlei uitrustingen om het rolstoelgebruikers gemakkelijker te maken”,

 

Ook de aanpassingen in het openbaar vervoer worden met een stevig tempo verder gezet. “De MIVB heeft al een paar van haar stations toegankelijker gemaakt voor rolstoelgebruikers, via bijvoorbeeld liften. Maar er zijn nu ook lagevloerbussen die voorzien zijn van oprijplaten”, zegt Carla Dejonghe. “Een goede zaak, maar natuurlijk dekt het openbaar vervoer niet alles.”      

 

Tewerkstelling

Actiris krijgt 12,5 miljoen euro om tegen 2027 een aparte dienstverlening uit te werken om personen met een handicap naar werk te leiden. Er zijn ook premies voorzien voor Brusselse bedrijven die inclusief aanwerven. Daarnaast komt er een extra inspanning voor woningen voor personen met een beperking. Op de sociale huurmarkt moet er een kadaster komen van aangepaste woningen. 

 

Good Living

Er komen ook verplichte controles op toegankelijkheid bij het verkrijgen van stedenbouwkundige vergunningen. De juiste normen zullen dan ook worden toegevoegd aan het stedenbouwkundig plan Good Living. Nog eens 50.000 euro dient om architecten en stadsplanners daarover op te leiden. 


Tot slot bevat het plan een budget voor aankomend studiewerk, verdeeld onder verschillende publieke instanties, om onderzoek te doen naar concrete verbeteringen in het publieke domein ten voordele van personen met een beperkte mobiliteit. Een voorbeeld is Net.brussels wat zal onderzoeken of er voldoende aangepaste vuilnisbakken zijn waar personen met een handicap ook gebruik van kunnen maken.


Handy.brussels 

Tegen 2025 moeten de Brusselse overheidswebsites en -apps volledig toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Vandaag bestaat al de website handy.brussels waarop gecommuniceerd word welke plaatsen, publliek en privé, toegankelijk zijn. 
 

"Het grootste verschil met steden als Londen zit hem in de mentaliteitswijziging van de overheid. Wanneer een inclusieve publieke ruimte de norm wordt dan volgen en begrijpen mensen bepaalde ingrijpende aanpassingen. Als is communicatie essentieel om iedereen mee te krijgen." besluit Carla Dejonghe .