Nieuws

Het belang van vertrouwen van jongeren voorafgaand aan hulpverlening.
In de Commissie Gezondheid en Bijstand aan Personen van 7 juli 2022 wijst Khadija Zamouri erop: "We moeten het vertrouwen van de jongeren terugwinnen om ze te kunnen helpen."

Mevrouw Kazadi, uw vraag is erg pertinent in het Brussels Gewest, dat het grootste aandeel jongeren van heel het land telt. 

Ik leg niet onmiddellijk het verband tussen bepaalde jongeren, die volledig aan hun lot worden overgelaten, en werk, want de afstand tot de arbeidsmarkt is onwaarschijnlijk groot. Ik zeg dat als voorzitter van Move, een grote vzw in Sint-Jans-Molenbeek, waar een jeugdhuis specifiek met zulke jongeren werkt. 

Voor we het met die jongeren over onderwijs en werk kunnen hebben, moeten we hun vertrouwen terugwinnen. Vaak zitten ze in een kluwen van maffiapraktijken gevangen. Het zijn gemakkelijke prooien, die vaak in de steek zijn gelaten door of afstand hebben genomen van hun gezin. Hun familiale netwerk is volledig verdwenen. 

Die toestand is op jonge leeftijd begonnen, vaak op de leeftijd van 12 of 13 jaar, waarna ze er niet meer in slagen om opnieuw aansluiting bij de maatschappij te vinden. Ze zijn een vogel voor de kat. 

Dit is de juiste commissie om die kwestie te behandelen, omdat die jongeren eerst en vooral psychologisch begeleid moeten worden. De eerste stap is om hun opnieuw een menselijk gevoel te geven, want er is een ontmenselijking gebeurd. De jongeren hebben geen emotie meer en er is geen hechting. Ze moeten die terugvinden via kleine stappen. 

Als we hun vertrouwen hebben teruggewonnen, kunnen ze via de sociale economie en allerlei structuren opnieuw in de maatschappij worden geïntegreerd.

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/biq/2021-22/00022/images.pdf