Nieuws

De toekomst(en) van Brussel
De Brusselse regering start een bevraging van de Brusselaars over … Brussel: over de leesbaarheid van de instellingen, de 19 gemeenten, over taalevenwichten, over de lokale en gewestelijke dienstverlening, over de bevoegdheden van gewest en gemeenten, … Het regeerakkoord van juli 2019 bepaalde inderdaad dat “de steeds terugkerende vragen over de organisatie van de gemeenten, OCMW’s, politiezones en het Gewest zonder enig taboe besproken zullen worden”.

Wat denkt de Brusselaar over de Brusselse instellingen?

We kennen de standpunten van de partijen, die staan in de partijprogramma’s. Maar wat denken de Brusselaars zélf? Zijn ze gehecht aan hun gemeente, hun postcode, hun politiezone. Of zijn ze aan Brussel gehecht. Eigenlijk weten we het niet”, meent Khadija Zamouri van Open Vld Brussel. “Laten we beginnen met het te vragen”.

En dat proces is sinds november 2022 echt begonnen, onder toezicht van een experten panel: Jérome Sohier, Céline Romainville, Emmanuel Slautsky, Magali Verdonck, Willem Sas en Dave Sinardet. En in 2023 kan ook jij meedoen!

Een enquête, debatten, burgerbijeenkomsten

Open Vld staat zeer positief ten aanzien van burgerparticipatie. Op voorwaarde dat het objectief wordt georganiseerd, los van politieke druk, weg van een vooraf bepaalde politieke agenda. De Brusselaar moet centraal worden geplaatst. Écht luisteren en begrijpen dus. Minister Bernard Clerfayt (DéFI) werd belast met deze taak. Als eerste stap was er (van 7/11 tot 7/12) een enquête bij 1000 representatieve Brusselaars over deze thema’s.

“Het herdenken van Brussel, vooral het leesbaar maken van haar indeling, staat ook zeer hoog op de agenda van Open Vld Brussel. De resultaten van de enquête zullen ons al meer leren over wat de gemiddelde Brusselaar erover denkt,” vat Khadija Zamouri het samen. Mevrouw Zamouri stelde ook reeds een vraag een minister Clerfayt in het Brussels parlement over het publiceren van de resultaten van de enquête.

In januari en februari 2023 worden de enquêteresultaten gebruikt voor publieke debatten met actoren uit de politiek, administraties en middenveld. Vanaf maart volgen er dan burgerbijeenkomsten waarin samen wordt nagedacht over mogelijke veranderingen. Het doel is om in september 2023 tot een eindverslag te komen, met een duidelijke visie en aanbevelingen. Ook met jouw input?

Neem deel!

Heb jij ook een mening over de institutionele (war)boel in Brussel? Wil je net laten weten wat er goed gaat? Of wil je je eerst inlezen? Nu is het moment! Meer info over dit initiatief vind je terug op www.detoekomsten.brussels . Hier kan je je als Brusselaar ook aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van de komende debatten en burgerbijeenkomsten.