Nieuws

Gebruik de energiesteun om de energieprestatie van woningen te verhogen
BRUSSEL - 20/9/2022 - In de plenaire vergadering van het Brussels parlement kaart Khadija Zamouri het belang van een visie op lange termijn aan, ook voor de energiesteun die zich opdringt. 

De energiefacturen hebben ons de voorbije tijd veel beziggehouden en dat zal de komende tijd niet veranderen. Het is goed dat heel wat gemeenten en OCMW's niet bij de pakken blijven neerzitten, maar ook werkende mensen en werkende alleenstaanden met kinderen kunnen door één energiefactuur voor langere tijd in de schulden en zelfs in de armoede belanden.

De afgelopen dagen zie ik dat de verschillende OCMW’s proactief, ook via flyers en sociale media, de Brusselaars op de hoogte brengen dat ze bij het OCMW kunnen aankloppen voor hun energiefactuur. Heel wat Brusselaars, niet enkel diegenen die al ooit beroep hebben moeten doen op het OCMW, zien zich vandaag geconfronteerd met een oplopende energiefactuur

Heel wat OCMW’s hebben al een dienst energie en een tool om uit de energie en waterfondsen steun toe te kennen, maar ook gelijktijdig abnormale energiefacturen te detecteren en bescheiden voorstellen voor verhogen energieprestatie te doen. Ingrepen die al een onmiddellijk effect hebben.

 De OCMW’s en de gemeenten zullen deze meerkost niet alleen kunnen dragen. Net als voor COVID zal er dus in eerste instantie een gewestelijke steun nodig zijn. Die tussenkomst zal wellicht vanuit uw bevoegdheid als collegelid voor sociale zaken moeten komen. Mijn vraag is hier echter aan de minister voor energie. 

Laten we eerlijk zijn: de indexatie van de huren wordt veelal opgevangen door een indexatie van lonen en uitkeringen. Dit geld niet voor de energiefacturen die sneller dan index stijgen. Het tussenkomen vanuit de overheid in de energiefacturen zorgt er wel voor dat huur betaald kan blijven, ook voor de zogenaamde ‘passoires énergétiques’. Er is dus meer nodig dan de factuur doorschuiven, de energieprestatie moet omhoog.

Alle lof dus voor de proactieve houding van vele OCMW’s. Heel wat mensen hebben die ruggesteun nodig.

1.    Op hoeveel wordt de vraag aan tussenkomsten in energiefacturen geraamd over heel Brussel voor de komende maanden?

2.    Op welke wijze zal de regering eventuele extra steun trachten te koppelen aan het stroomlijnen en objectiveren van de tegemoetkomingen over alle gemeenten en OCMW’s, en vooral hoe zal de minister deze steun trachten te koppelen aan onmiddellijke initiatieven voor verhogen van energieprestatie van woningen?