Nieuws

''We behouden maximaal de sociale mix in onze scholen'' - Khadija Zamouri
BRUSSEL - 21/9/2022 - In de plenaire vergadering van de RVG werd de verandering van de inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel besproken. Khadija Zamouri haar mening leest u hier.

Het ontwerp van verordening dat hier voorligt bevat een weloverwogen keuze voor het behouden van de sociale mix in het Nederlandstalig onderwijs. En die sociale mix is van essentieel belang vanuit een democratisch én burgerschapsperspectief. Om onze leerlingen goed voor te bereiden op het functioneren in een diverse samenleving, dient de school én de klas dus ook een afspiegeling te zijn van die samenleving. Die sociale mix is ook van belang vanuit pedagogisch perspectief. Elkaar ondersteunen en naar een hoger niveau tillen.  

Ik sluit af, mijnheer de voorzitter, door nogmaals de beide lokaal overlegplatformen (basisonderwijs en secundair onderwijs) alsook het College en de VGC administratie te bedanken om dit proces tot een goed einde te hebben gebracht.