Nieuws

De dienstenchequeseconomie is cruciaal in Brussel
BRUSSEL - 5/10/2022 - Khadija Zamouri juicht de dienstencheques sector toe in de commissie Economische Zaken en Tewerkstelling en breekt een lans voor een stijging die zowel werknemers als werkgevers als de overheid in evenwicht ondersteunt.

Die sector van huishoudhulp, en dienstencheques in ’t algemeen, is een heel belangrijke sector, die bijzonder goed werkt in de stad. Als we kijken naar de situatie van vroeger, is het een sector die ‘witgewassen’ is, waar mensen uit kwetsbare situaties sociale rechten hebben gekregen. Volgens Federgon is er een “retour op investering” van 80%. Jammer genoeg zijn de uiteindelijke voordelen voornamelijk voor de federale kas, terwijl het veel aan het Gewest kost.

Waarom werkt het zo goed in Brussel? De werknemer wordt per uur betaald. Omdat we zorgen voor een goed openbaar vervoer, waardoor werknemers gemakkelijk en snel van de ene locatie naar de andere kunnen gaan. Met een auto, gekoppeld aan de benzineprijzen, is dat onbegonnen werken. Dat is enkel mogelijk dankzij de metro. En daarom is ook nodig dat we daarin blijven investeren. Dat is positief voor de Brusselse economie én de sociaal zwakkeren. 

Mensen die in de dienstensector werken, blijven er vaak lange tijd werken. Vele werknemers appreciëren de job en haar soepelheid. Maar we zien nog weinig doorstroming. Daarom sluit ik me bij de vraag van mijn collega’s aan: wat is uw plan om meer ondersteuning voor opleiding te geven?

De job van huishoudhulp is bovendien een vertrouwensrol. Ze (want zoals de collega’s aangeven, het is bijna altijd een ‘zij’) komt binnen in je huis en weet veel over je. De meerderheid van de klanten, volgens Federgon, is bereid meer te betalen voor de diensten. Dit bedrag is sinds 2014 trouwens niet geïndexeerd geweest. Dat is toch hallucinant, zeker in de huidige omstandigheden, zo blijven ze enorm achter. De klanten willen hun huishoudhulp extra ondersteunen. Maar die ondersteuning moet leiden tot een verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemer, bv. meer nettoloon voor de huishoudhulp.   

U geeft aan dat u de prijzen van de dienstencheques wilt optrekken, minister. Hoe gaat u de prijzen aanpassen? De dienstencheques mogen stijgen, maar er moet duidelijkheid zijn over de verdeelsleutel.  Wat ons betreft is het belangrijk dat werknemers daar in eerste plaats bij winnen, met een deftig loon en de juiste sociale bescherming. Maar we begrijpen uiteraard ook dat de sector rendabel moet blijven en dus dat het leefbaar moet zijn voor de vele dienstencheques bedrijven die de sector doen draaien. Als de bedrijven de kosten niet kunnen dragen en één voor een over kop gaan, is niemand er bij gebaat. En het moet betaalbaar zijn voor het Gewest. Het geld kan dus niet naar één partner vloeien. 

Een moeilijke evenwichtsoefening die met de sociale partners moet worden gevonden dus. Dat is ook uw standpunt minister, en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat u dat overleg aan het voeren bent. Hoe staat het met dat overleg?