Nieuws

Khadija Zamouri: ''Digitale skills zijn essentieel voor de Brusselaar''
BRUSSEL - 5/10/2022 - Digitale skills worden steeds belangrijker, voor dienstverlening en tewerkstelling. De commissie Economische Zaken en Tewerkstelling belichtte dat nogmaals. 

Khadija Zamouri aan het woord: Ik heb de alarmerende barometer van de Koning Boudewijnstichting ontvangen. Ik ben benieuwd naar de maatregelen die u zult treffen om Brusselaars met uiteenlopende achtergronden essentiële digitale vaardigheden bij te brengen.

Tijdens de strenge coronalockdown leken de werklozen in Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node te zijn verdwenen, terwijl er in Ukkel wel nog werklozen waren. Dat was erg vreemd, maar het had natuurlijk alles te maken met wie een computer kan gebruiken en wie niet.

Alle informatie helder en objectief in kaart brengen is van cruciaal belang om het toekomstige beleid vorm te geven. Iedereen kent het probleem van de digitale kloof. Vorige week heb CitizenLab aan de Pachecolaan bezocht. Ook daar viel te horen dat alle initiatieven rond sociale cohesie zijn gedigitaliseerd en dat de digitale kloof maakt dat we een groot deel van de bevolking niet bereiken.

Voor sommigen is het slechts een kloofje, voor anderen een onoverbrugbaar ravijn. We mogen niet onderschatten welke maatschappelijke gevolgen de digitale kloof heeft.

Uit de barometer blijkt dat we moeten nagaan welke bevolkingsgroepen meer steun behoeven, zodat we niet alleen vanuit ons buikgevoel werken. Ik sluit me daarom aan bij collega Hoessen. Wanneer worden de studies beschikbaar, zodat we ermee aan de slag kunnen? U weet dat we graag samen met u de reflectie voeden.

U hecht groot belang aan digitale inclusie en kennis. Ik vraag me dan ook af welke organisaties u ondersteunt om de digitale kloof te dichten. Is er een uitbreiding van de subsidiëring gepland nu de digitale kloof dieper wordt? Er is duidelijk nood aan extra initiatieven.

In mijn gemeente is MolenGeek een mooi en bekend voorbeeld van een organisatie die kwetsbare Brusselaars digitale vaardigheden aanleert, maar ik hoop dat er meer organisaties zijn dan die die in de krant komen en naambekend genieten. MolenGeek gaat met kinderen en jongeren spelenderwijs te werk, naargelang hun niveau. In welke mate worden zulke organisaties ondersteund en aangemoedigd om hun werking binnen het gewest uit te breiden?