Nieuws

Valincidenten bij ouderen voorkomen en beperken, via innovatie
BRUSSEL - 18/10/2022 - Khadija Zamouri ondertekent mee de resolutie om valincidenten bij ouderen in de rust- en verzorgingstehuizen te voorkomen en op te volgen.
Update: op 9/11/2022 werd de resolutie aangenomen door de plenaire vergadering van de VVGGC.

Wat Khadija daarover te zeggen had, leest u hier:
De resolutie die we voorleggen is duidelijk, de voorstellen zijn pragmatisch en ze beogen een betere kwaliteit van de ouderenzorg én een hogere levenskwaliteit bij senioren. Een zaak waar ik maar al te graag mijn schouders onder zet. Want helaas is vallen een veel voorkomend probleem bij ouderen. Eén op de twee 75-plussers is elk jaar slachtoffer van een valincident. En dit cijfer is in de rust- en verzorgingstehuizen door de coronacrisis zelfs verdubbeld, dat kondigde het expertisecentrum Val- en fractuurpreventie. Bovendien, zoals ook aangegeven in het voorstel, hebben valincidenten grote lichamelijke, psychische, maar ook financiële gevolgen. Het leidt tot een stijging aan ziekenhuisopnames, isolement en een stijging aan medische kosten. 

Mijn collega’s hebben het al gezegd. De rusthuizen en verzorgingstehuizen zijn wettelijk verplicht om valincidenten te registreren, maar helaas beschikt de GGC niet over een overzicht van alle valincidenten in de erkende instellingen. Er is nood aan een beleid die inzet op centralisatie van gegevens, op analyse van deze gegevens om daarna de juiste maatregelen te treffen. 

Maar om de problematiek werkelijk aan te pakken, is er vooral nood aan een betere valpreventie. Daarom wil ik in het bijzonder de aandacht vestigen op innovatieve oplossingen in de medische sector. Het zijn toepassingen die de levenskwaliteit van de senioren en het werk van het zorgpersoneel verbeteren. We hebben in Brussel twee baanbrekende tech-bedrijven, waaronder eentje Kaspard genaamd, die contactloze en niet-intrusieve toestellen produceren voor ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Het interessante aan deze nieuwe toepassingen, is dat ze de privacy van de senioren geheel respecteren aangezien ze geen gebruik maken van camera’s. Deze technologieën gaan nog verder, ze maken gebruik van artificiële intelligentie om, opnieuw zonder camera, patronen te analyseren. Met het doel meer comfort te bieden aan de senioren, een veiligere omgeving te creëren en de autonomie van de senioren te verhogen.

Het beleid inzake valdetectie en preventie moet multidisciplinair zijn, en hierbij is het noodzakelijk om òòk te kijken naar innovatieve initiatieven in de health-tech sector. Ons gewest moedigt via, onder andere, lifetech.brussels en Innoviris, de ontwikkeling van innoverende gezondheidstechnologie en -bedrijven. Deze ambitie moet ook zichtbaar zijn en doorsijpelen op het terrein.

Tot slot, wil ik er ook aan toevoegen dat ik samenwerkingen aanmoedig tussen alle Brusselse actoren, ook in het kader van deze resolutie. Ik denk aan Logo brussel die in ons gewest instaat voor de Vlaamse valpreventie. De Open Vld-fractie steunt dit voorstel volmondig en hoopt op vooruitgang in de sector. Tot slot dank ik collega Dönmez voor het initiatief.

http://weblex.irisnet.be/data/arccc/doc/2022-23/108542/images.pdf