Nieuws

Khadija Zamouri: Harmonisering van OCMW-praktijken blijft een evenwichtsoefening
BRUSSEL - 10/11/2022 - Khadija Zamouri ondervroeg samen met collega-parlementsleden minister Maron over de stand van zaken omtrent de harmonisatie van de OCMW-praktijken. Hieronder kan u haar tussenkomst raadplegen.

Ik beaam dat een zekere harmonisatie nodig is. We kunnen niet verwachten dat elk OCMW perfect op dezelfde manier werkt, aangezien elke gemeente anders is, maar als de verschillen in de hulpverlening tussen de verschillende OCMW's te groot worden, zorgt dat voor onbegrip bij veel bewoners en gebruikers. 

Er zijn mensen die verhuizen om bij het beste OCMW terecht te kunnen voor bijvoorbeeld een tandprothese, wat voor kwetsbare personen een grote kost kan zijn. Elk OCMW past daarvoor een andere tegemoetkoming toe. Sommige OCMW's remmen bewust de vraag af door minder genereus te zijn omdat hun middelen beperkt zijn. Dergelijke grote verschillen kunnen evenwel als heel onrechtvaardig overkomen

Belangrijk is ook dat elk OCMW de toegang tot zijn diensten vergemakkelijkt voor mensen die niet tot hun klassieke doelgroepen behoren, zoals werkende mensen. We zijn nog aan het bekomen van de coronacrisis en nu zitten we in een energiecrisis. We hebben vanmorgen de vzw Entr'Aide des Marolles bezocht waar de werknemers zelf in de armoede terechtkomen. Het is schrijnend om vast te stellen dat maatschappelijk assistenten daarvoor moeten opletten. 

We moeten de burgers laten weten dat ook werkende mensen met een loon onder een bepaald barema bij het OCMW terechtkunnen voor eenmalige of tijdelijke hulp. Veel OCMW's hebben die informatie nog altijd niet doorgegeven. Er zijn mensen die totaal niet weten tot wie ze zich moeten richten. Het ergste is dat de OCMW’s zelf niet altijd weten hoe ze een tegemoetkoming kunnen verlenen aan mensen die geen OCMW- uitkering genieten. We hebben dat gezien tijdens de coronacrisis en zien dat nu opnieuw in de energiecrisis. 

Werkende alleenstaande ouders die met één loon moeten rondkomen en hun energiefactuur niet meer kunnen betalen, hebben recht op tijdelijke hulp van het OCMW. Zij weten echter niet waar ze terechtkunnen.

  • Zult u de communicatie naar de OCMW's toe verbeteren om de toegang tot die steun te vergemakkelijken? 
  • Is de inventaris van de verschillen tussen de OCMW’s afgerond? Wat zijn de voornaamste conclusies?
  • Op welke manier kunnen de OCMW's mensen helpen die door de corona- en de energiecrisis in de problemen raken? Ik denk aan kleine zelfstandigen die de verwarming in hun zaak niet aanzetten en de koelkasten maar twee uur per dag meer aanzetten.
  • Veel mensen zijn ook te beschaamd om bij het OCMW aan te kloppen. Wat zult u doen om dat schaamtegevoel weg te nemen? 


Na het antwoord van de minister kaart Khadija opnieuw aan: "Op mijn vraag over de energieloketten of een tegemoetkoming antwoordde u dat er een campagne komt, wat uiteraard een goede zaak is. Mijn bezorgdheid gaat echter verder dan een campagne alleen. Ik vind het zorgwekkend dat de OCMW's niet optimaal georganiseerd zijn om dergelijke diensten aan niet-OCMW-klanten te verlenen. Dat ligt echt niet voor de hand. 
Ik kijk alvast uit naar de campagne over de energiepremie voor personen die het moeilijk hebben."