Nieuws

Inburgering als eerste stap in Brussel
BRUSSEL - 10/11/2022 - De verplichte inburgering werd eindelijk finaal gerealiseerd net voor de zomer van 2022. De parlementsleden volgen de resultaten nauwgezet op. Khadija benadrukt opnieuw dat de verplichting belangrijk is om iedereen te bereiken én dat de inburgering de nieuwkomers naar de arbeidsmarkt moet toeleiden.

Khadija Zamouri: Ik dank collega's Debaets en Verstraeten voor de zeer nauwgezette follow-up van dit onderwerp. Het is niet vanzelfsprekend om na zes maanden al over statistieken te beschikken, maar ik steun hun vraag naar een stand van zaken. 

De uitvoering van de ordonnantie heeft heel lang geduurd en ik denk dat velen nu vrezen dat de verdere ontwikkeling ook niet efficiënt zal verlopen. Het betreft dan ook een belangrijke ordonnantie met grote gevolgen

Vanochtend bezocht ik met mevrouw Rochette L'Entr'Aide des Marolles. Die vzw organiseert onder meer inburgeringscursussen. Toen ik hen vroeg hoe het loopt sinds die verplicht werden, wisten ze niet waarover ik het had. Ze wisten niet dat het verplicht was! Die vzw is weliswaar geen onthaalbureau, zoals die in Sint-Jans-Molenbeek of Schaarbeek, maar ze organiseert wel de taalcursussen voor inburgering. Ik ging er dan ook van uit dat ze op de hoogte waren van de verplichting, aangezien die al enkele maanden geldt. 

We vroegen de vzw hoe de communicatie verloopt in verband met de taalcursussen en ze zeiden dat ze vooral behoefte hadden aan maatschappelijke oriëntatiecursussen. Mensen die bij de vzw terechtkomen, zijn immers vaak nieuwkomers die helemaal niet weten wat ze moeten doen of waar ze bijvoorbeeld naar de dokter kunnen. 

  • Bereiken we tot nu toe de groepen die we voorheen niet of weinig bereikten? Is het mogelijk om dat nu al te meten? 
  • Worden de deelnamepercentages ook per wijk opgevolgd? Binnen de gemeenten zien we immers ook grote verschillen.
    Ik vraag niet de exacte cijfers, maar het lijkt me wel belangrijk om dat nu al goed op te volgen en die gegevens te bewaren voor de grondige evaluatie die in een latere fase uitgevoerd wordt.
  • Is er een stijging van het aantal Brusselaars dat een inburgeringstraject volgt, hoewel dat voor hen niet verplicht is? Ik denk daarbij aan personen die hier al twee of drie jaar zijn en die ook baat hebben bij een dergelijke cursus, maar niet tot de prioritaire doelgroep behoren.

Na het antwoord van de minister vult Khadija nog aan: "U zei dat er een timing is om dat te controleren. In Vlaanderen overwegen ze om de eerste taalmodule in het land van herkomst te geven. In Nederland gebeurt dat al een tijd. Daarom zitten er in Brussel veel Nederlandse vrouwen in het Nederlandstalige circuit die in Nederland niet slaagden voor de taalmodule en dan maar naar België kwamen. Ik zeg het maar, zodat u daarop kan anticiperen. 

Als er iemand naar hier wil komen voor gezinshereniging, moet die de eerste taalmodule in het land van herkomst afleggen. Pas daarna kan hij naar hier komen om het traject van taal en maatschappelijke oriëntatie verder af te leggen. Vlaanderen doet dat, omdat veel mensen uit Nederland naar Vlaanderen en Brussel komen om dat te omzeilen."