Nieuws

Khadija Zamouri: Integreer de verwijdering van asbest in de renovatiestrategie
BRUSSEL - 26/10/2022 - Commissie Gezondheid en Bijstand aan Personen - Khadija Zamouri bevraagt minister Maron over de aanpak van asbest in de Brusselse gebouwen en huizen. 

Collega Carla Dejonghe stelde een schriftelijke vraag over de impact van asbest in woningen. Mijn vraag gaat over de impact van asbest op het leefmilieu en de gezondheid. 

Asbest is een sterk en goedkoop materiaal dat destijds zowel in poedervorm als in vaste vorm werd gebruikt bij het bouwen van huizen, opslagplaatsen, werkruimtes enzovoort. Deze jammerlijke erfenis dragen we nog steeds mee. We weten nu immers dat asbest een groot gevaar vormt voor de gezondheid: het veroorzaakt een vorm van longkanker die pas na meer dan veertig jaar tot uiting komt. Tegen 2024, op het einde van deze legislatuur, zullen wij dus bij massa's mensen longkanker zien ontstaan die het gevolg is van die asbest. Asbestvezels zijn immers zeer fijn en dringen na inademing door tot in de longblaasjes, waar ze niet meer weg kunnen en aldus kanker veroorzaken. 

Het gebruik van asbest is in België sinds 1998 verboden. Asbest vormt op zich niet per definitie een probleem, zolang het zich in ongeschonden staat bevindt. Ook als het vakkundig verwijderd wordt, is er geen probleem. Maar als het onvakkundig verwijderd wordt of beschadigd raakt tijdens renovatiewerken, ontstaan er grote problemen. Dat gebeurt zelfs als vakmensen werken in het gebouw uitvoeren. Daarnaast kunnen asbestmaterialen ook per ongeluk beschadigd worden. Als je bijvoorbeeld een gat in een muur boort, kunnen er asbestdeeltjes vrijkomen. 

Is er een gewestelijk plan om asbest te verwijderen? Voorkomen is immers beter dan genezen. Zal dat plan ook betrekking hebben op gebonden asbest? Hoe zullen we onze inwoners beschermen tegen de gezondheidsgevolgen van het asbest dat nog steeds in heel veel huizen aanwezig is? 

Zijn er medische gegevens over ziekten die worden veroorzaakt door asbest en de impact daarvan? Is er recent onderzoek dat ons meer informatie verschaft over de schadelijke impact van asbest op onze gezondheid? Zult u Brusselaars proactief informeren, sensibiliseren en helpen inzake de gevaren van asbest en de aanpak daarvan? Op welke manier en volgens welke planning? 

Bestaat er een plattegrond of overzicht van de aanwezigheid van asbest in de gebouwen in het Brussels Gewest? In welke wijk is het meeste asbest aanwezig? In welke staat bevindt het zich? 

Mijn vraag is onder meer ingegeven door de e-mail van een bezorgde Brusselaar die alle parlementsleden ontvangen hebben. Wij hebben daarop gereageerd, maar ieder heeft wel een buur of kennis in wiens huis ergens asbest aanwezig is. Zo is de zijmuur van mijn buren bekleed met typische vierkante asbestplaten. We weten ook dat er vanaf november in Vlaanderen een asbestinventaris moet worden opgesteld bij iedere verkoop van een huis. 

De minister antwoordt: In 2018 liet Leefmilieu Brussel een studie uitvoeren om tot een asbestplan te komen. Het resultaat was dat Brussel vooral gebaat zou zijn bij een inventarisering en geleidelijke afbouw van het aanwezige asbest. Naar aanleiding van dat resultaat heeft Leefmilieu Brussel een strategie ontwikkeld die gebaseerd is op een vrijwillige inventarisering, het beperken van de verspreiding van vezels op werven waar asbest aanwezig is, informeren, sensibiliseren en het opzetten van een coherent beleid. 

Een ander belangrijk aspect van het asbestbesluit is de asbestinventaris, die verplicht is bij asbestverwijderingswerken en bij algemene renovaties en afbraakwerken vanaf 500 m². Informatie staat centraal in de strategie van Leefmilieu Brussel ; op zijn website zijn meerdere brochures terug te vinden over asbest in gebouwen. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de aanwezigheid en de staat van asbest in de verschillende Brusselse wijken. 

Na het antwoord van de minister, zegt Khadija: "Ik vind het jammer dat er geen maatregelen mogelijk zijn om asbest te verwijderen uit kleinere woningen, maar als we bij het toekennen van renovatiepremies al een extra aandachtspunt kunnen maken van asbest, is dat een goede zaak.
Afgezien daarvan is het een goede zaak dat u werk maakt van bewustmaking."