Nieuws

Werkzoekenden moeten we ondersteunen maar ook activeren
BRUSSEL - 21/12/2022 - Debat in de commissie Economische Zaken en Tewerkstelling over het belang van werkzoekenden op te leiden, de wisselwerking tussen Brussel en haar Rand en Actiris.

Khadija Zamouri: De belangrijkste taak van Actiris moet zijn om onze werkzoekenden op te leiden, nieuwe vaardigheden te leren. Dat tonen ook de cijfers van collega Verstraeten: Brussel is een kenniseconomie. En ook in haar omstreken, in de Brabanten, winnen die jobs aan terrein. Het is dus meer dan ooit kwestie van in te zetten op opleiding.

Tegelijkertijd zijn er die jobs in Vlaanderen, in de rand maar eigenlijk ook daarbuiten, waar onze werkzoekenden nu al geschikt voor zijn. We moeten ook durven onze blik verder te leggen. De federaal bepaalde afstand van 60km is een zeer grote radius in een land als België. Pendelaars naar Brussel zijn soms ook een uur onderweg.

Uiteraard moeten we zo veel mogelijk inzetten op jobs dichtbij huis. Dat komt de werkwilligheid ten goede. Maar langs de andere kant moeten we meer inzetten op arbeidsbeschikbaarheid. Ze moeten actief naar een job zoeken, hun skills verbeteren en meewerken met Actiris. Als die jobs er zijn, als bedrijven mensen nodig hebben, mag er wel wat moeite gedaan worden. Dat loont ook voor de werkzoekende, die o.a. sociale rechten opbouwt. De effort moet niet alleen van de werkzoekende komen, we kunnen als overheid de mobiliteitsverbindingen verbeteren en ook de bedrijven kunnen daar zelf een rol in spelen.

In het verlengde daarvan kom ik nog terug op de werkloosheidsvallen, waardoor werken minder aantrekkelijk wordt als niet-werken of zwartwerken. We krijgen daardoor werkzoekenden al moeilijk aan het werk in Brussel. Dus zal dat nog méér spelen bij jobs waarvoor men langer onderweg is. We moeten die werkloosheidsvallen onderzoeken en op een juiste manier wegwerken.

Ik sluit af met opnieuw de vraag te stellen over de POW, meneer de minister. U stelt dat de sociale partners daar de bepalende kracht zijn. Maar uit al onze gesprekken met bedrijven blijkt steeds dat die verdeling niet werkt: de bedrijven klagen. Ze hebben te weinig inspraak, ze zitten met verplichtingen zonder middelen, … Komt er een evaluatie van die POW’s, met het oog op de rol van de bedrijven en hoe die beter vorm gegeven kan worden, met input van die bedrijven?