Nieuws

Meer Brusselaars in IT beroepen
Brussel, 1 maart 2023 | Khadija Zamouri, Open VLD Brussel, vroeg in de commissie Tewerkstelling aan minister Clerfayt hoe we als Gewest de instroom van Brusselaars in IT beroepen kunnen verhogen. "Mensen doen IT ervaring op door hun eigen projecten, niet alleen via onderwijs. De eerste stap moet zijn om zo'n competenties te erkennen, zodat de sector meer toegankelijk is voor iedereen, ook voor vrouwen. Een divers personeel, met verschillende invalshoeken, zal robuustere en volledigere systemen creëren." Goed nieuws: de minister verduidelijkte dat de validatie zal uitgebreid worden tot extra beroepen in de IT. De samenwerking met grote bedrijven die veel nood hebben aan IT zet de regering ook verder (als er vraag is). Lees hier de volledige tussenkomst van Khadija en het antwoord van de minister.

Op woensdag 19 oktober was er een evenement hier in ons parlement, Tu Vas Où, door Begreator, over het belang van technologie en inclusie. Over hoe we diversiteit kunnen binnenbrengen en garanderen in jobs die momenteel in België gedomineerd worden door een vrij homogeen, mannelijk publiek. Ik schets het even voor de collega’s want u hebt zelf een voorwoord gegeven op dit evenement en bent dus goed op de hoogte. Het was de première van een webseries met het oog op sensibilisering en het verlagen van drempels: meer vrouwen en diversiteit in deze beroepen. Ik nodig de collega’s dan ook uit om er zeker eens naar te kijken. 

De première focuste op de job van software developper, een job voornamelijk ingevuld door mannen. Dat is blijkbaar cultureel ingegeven, want als we kijken naar andere landen, bv. Marokko of Libië, dan zien we een 50% man-vrouw verhouding, of zelfs meer vrouwen als mannen. In die landen is het blijkbaar een logische carrièrestap om ‘in de IT’ te gaan. Bij ons lijkt die 50% nog verre toekomstmuziek. 

Diversiteit, input vanuit verschillende achtergronden en interpretaties zorgt voor een beter resultaat. Het creëert een site of applicatie die aansluit bij je hele publiek, omdat die niet vanuit één invalshoek is opgemaakt. Bovendien zijn deze jobs knelpuntberoepen. We hebben er meer van nodig. 

De mensen die in de serie naar voren komen, hebben een divers profiel én de nodige competenties voor de job, maar vaak niet het juiste diploma. Zij kenden een ‘atypisch’ parcours. Ze ontdekten pas later hun liefde, hun passie voor de IT. Ze leerden coderen via zij-opleidingen, via eigen projecten. Ze missen echter het diploma. Het gevolg mag toch niet zijn dat ze niet ingeschakeld worden voor deze jobs?

Ze geven ook aan dat, en dat is niet eigen aan deze sector, de studies in het Hoger Onderwijs ver van de realiteit op de werkvloer staan. Die mismatch is bekend, daarom dat ik ook al eerder heb gevraagd hoe we deze kloof kunnen verkleinen, door dual learning, het betrekken van de werkgevers bij de opleiding enzoverder. Daar moeten we blijven op inzetten. 

Er bestaat de mogelijkheid, in Vlaanderen en vooral Wallonië om als werkzoekende je competenties te laten valideren. Om zo te bewijzen dat je over nodige vaardigheden voor de job beschikt, zonder het precieze diploma. De werkgever kan hen met een gerust hart aannemen. Gezien het belang en de unieke piste van vele mensen in deze sector, vraag ik mij af:

 • Wetende dat deze validatie van competenties bestaat, werkt dit goed voor IT’ers, ontwikkelaars van software? Gebruikt Actiris dit om IT werkzoekenden aan te zetten hun competenties te laten valideren? Hoeveel IT’ers hebben in de voorbije twee jaar hun competenties zo laten valideren?
 • Voor hoe veel IT beroepen/vaardigheden zijn er momenteel ervaringsbewijzen beschikbaar? Zal u dit mee helpen uitbreiden? Wordt er samengewerkt met de Molengeeks van deze wereld om die meer informele piste naar competentie (buiten het officiële onderwijscurriculum) aan te moedigen? 
 • Is er samenwerking/afstemming met de werkgevers? Is het bekend hoe zij staan tegenover deze validatie (in vergelijking met een diploma)? Zijn er daarbij struikelblokken geïdentificeerd? Wordt deze vorm van competenties gepromoot bij de werkgevers?
Antwoord minister:
 • In 2022 organiseerde digitalcity.brussels 40 testen ter validering van competenties. Er schreven zich 25 kandidaten voor in. Van hen hebben 21 de testen afgelegd en waren er 16, of 69%, geslaagd.
 • Voor de Franse Gemeenschap komt momenteel alleen het beroep van pc-netwerktechnicus in aanmerking. Bij de Vlaamse Gemeenschap staan er momenteel geen digitale beroepen op de lijst van de erkende EVC-centra. 
 • In 2023 zullen validatienormen worden opgesteld voor de functies systeemoperator, systeembeheerder, ontwikkelaar, softwarearchitect, functioneel analist, IT-projectmanager en IT-bemiddelaar. Tegelijkertijd wordt ook het beroep van programmeur toegevoegd aan het aanbod. 
 • Naar aanleiding van de bevindingen over de behoeften van bedrijven in de IT-sector en de kansen die ze bieden voor Brusselse werkzoekenden, wil ik specifieke partnerschappen met bedrijven stimuleren. Daarom komen er selecties en opleidingen die zijn afgestemd op de behoeften bij de bedrijven, waarbij geldt dat wie slaagt voor de proeven ook wordt aangeworven. Het gewest organiseerde overigens in het verleden al specifieke partnerschappen met Fujitsu voor cyberveiligheid, met Capgemini voor programmeurs, met SAP, Orange enzovoort.
  Wanneer er bedrijven bij ons aankloppen die een tien- of twintigtal jobs moeten invullen waarvoor een specifieke opleiding vereist is, organiseert Actiris een preselectie van de kandidaten en organiseert het samen met zijn partners een opleiding op maat, die meerdere maanden loopt. Als tegenprestatie verbinden de bedrijven zich ertoe om nadien de kandidaten in dienst te nemen. 
 • Voorts bevat de catalogus van digitalcity.brussels van Bruxelles Formation een uitgebreid aanbod aan opleidingen voor beroepen waarin wordt gerekruteerd.
 • Het systeem voor de validering van competenties wordt nu geëvalueerd, met name in het licht van de inschakeling op de arbeidsmarkt. Het is van essentieel belang om de sterke punten van het systeem en de punten die voor verbetering vatbaar zijn in kaart te brengen.
  Op basis van die vaststellingen zal worden samengewerkt met de sectoren om een systeem voor te stellen dat de Brusselaars naar werk leidt en een antwoord biedt op de problemen die werkgevers ondervinden om personeel te vinden
Het volledige antwoord van de minister: images.pdf (irisnet.be)