Nieuws

Meer Brusselaars tewerkstellen in de Rand
Brussel | De mobiliteitsverbinding tussen Brussel en haar Rand is al jarenlang een pijnpunt, wat ook een effect heeft op de tewerkstelling. Meer en meer zetelen onze industrie en grote werkterreinen buiten het stad. De stad is duurzaam, actief en gezellig. Wonen in de stad en werken rondom Brussel moet makkelijk zijn.

De verbindingen tussen Brussel en haar Rand moeten versterkt en verbetert worden, met een focus op de werkende mens. Dat gaat ook over aandacht voor de nacht- of ochtendploegen, waar in onze mobiliteit te weinig rekening mee wordt gehouden. Het is goed nieuws dat de minister zijn streefcijfer [2.000 meer Brusselaars buiten Brussel aan het werk] zal halen. Misschien is het tijd een versnelling hoger te schakelen. Zowel de mentale als fysieke barrières moeten doorbroken worden, waaronder de mobiliteitsbarrière.

De stad is een aantrekkelijke buurt om in te wonen, en dat willen we bevorderen. Maar waarom zou een Brusselaar geen halfuur of uur kunnen pendelen naar zijn/haar werk buiten de stad? Als de Brusselaar thuiskomt zit ze dan nog in ’t midden van de gezelligheid, de cultuur, de activiteiten. We zijn een actieve, duurzame, mobiele stad met alle voordelen van dien.  

De mentale barrière die nog bestaat in de hoofden van Brusselaars om werk buiten Brussel te doen, moet doorbroken worden. Enkel een goede openbaar vervoersverbinding zal dat niet realiseren. Ook vanuit Actiris moet er meer op ingezet worden, via campagnes naar de Brusselaar toe, via samenwerking met de ondernemingen buiten Brussel. Maar een goede mobiliteit, zelfs alternatieve modaliteiten (bv. elektrische fiets) zal een belangrijke rol spelen. Het lijkt ons daarvoor aangewezen om contact te leggen met bedrijven, bedrijfsterreinen en koepels zoals in de luchthaven van Zaventem om dat vorm te geven. Dat zal de werkgelegenheid verbeteren, alsook de ‘work-life’ balans van die pendelaars.

Minister Clerfayt, bevoegd voor Tewerkstelling verwijst naar zijn collega van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, naar de Vlaamse partners en de privébedrijven. Het is inderdaad een complex, transversaal gegeven. Maar het voordeel zou ook groot zijn: een hoofdstad die beter verbonden is met haar omgeving. Iemand moet dan wel het voortouw durven nemen en de dialoog lanceren.