Sla navigatie over

In Brussel zijn er jaarlijks 15.000 valincidenten in rusthuizen. In 10% van de gevallen volgt een hospitalisatie. Valpreventie is menselijk én financieel belangrijk. Technologie kan ons helpen. “Twee Brusselse Start Ups hebben daar op ingezet. Het beleid moet nu die technologische opties meenemen. Daar knelt het schoentje”, aldus Khadija Zamouri (Brussels parlementslid Open Vld).

Er is duidelijk know-how en ondernemingszin in Brussel. Vanuit Innoviris krijgen start ups meer ruimte om te groeien. Open Vld Brussels bezocht tal van start ups. Innovatieve bedrijven op het vlak van groene energie, vermarkting van energie-efficiëntie en mobiliteit. Zelfs op het vlak van burgerparticipatie en inspraak. Maar dus ook op vlak van gezondheidspreventie. Het gewest steunt hen vanuit Innoviris, maar laat ze dan in het energiebeleid, in de economische transitie of in de gezondheidspreventie links liggen. “Is er een afkeer van ondernemerschap, van innovatieve oplossingen via een marktwerking?”

“Valpreventietechnologie is een mooi voorbeeld” aldus Khadija Zamouri. Via sensoren en AI kunnen valincidenten snel gedetecteerd worden, en vaak ook vermeden. Dat allemaal met bescherming van de privacy van rusthuisbewoners. Het heeft een significante impact op de levensduur en -kwaliteit van ouderen. Het maakt ruimte vrij voor andere zorgtaken voor de zorgverleners en maakt het beroep aantrekkelijker.

Khadija Zamouri voelde de bevoegde ministers Alain Maron en Elke Van den Brandt aan de tand: hoeveel van onze rust- en verzorgingstehuizen zijn al uitgerust met deze technologie? Is er een pilootproject? Is er contact met de sector? Het antwoord was teleurstellend. “Er is (eindelijk) een eerste overleg geweest met een vertegenwoordiger van één bedrijf; Iriscare denkt na over de beste manier; het zal verder onderzocht worden; … Er is dus nog geen visie, terwijl we als gewest mee de technologie van minstens twee bedrijven Kaspard en MintT hebben helpen ontwikkelen” verbaast Khadija Zamouri zich.

Innovatie maakt vaak het verschil. Van burgerparticipatie tot valpreventie: de oplossingen staan in onze voorhof en we laten ze links liggen. Khadija Zamouri roept alvast een aantal ministers op om meer geloof te tonen in de ondernemerscapaciteit van innovatieve start ups en ze ook au serieux te nemen. 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder