Sla navigatie over

Khadija Zamouri bespreekt de begroting van de RVG-VGC voor 2024

Brussel 12-12-2023 | Khadija Zamouri: Brussel is een meertalige stad met een sterke plaats voor het Nederlands. We bouwen daar met de RVG aan verder. De VGC ondersteunt de sleutelrol van het Nederlandstalige netwerk en breidt zo de plaats, legitimiteit en invloed van het Nederlands jaar in jaar uit verder uit. Diversiteit is daarbij een sterkte, geen gebrek. Brussel heeft nood aan pragmatisme om te kunnen werken, om vooruit te gaan. De praktijk: wat er realiseerbaar is, en wat er nodig is, verschilt soms van wat er in de wet wordt neergeschreven.

Je kan dan kiezen om daarop vast te lopen, of je kan het als hefboom gebruiken om effectieve verandering te realiseren. Onze fractie is tevreden dat de VGC zich steevast in de laatste optiek inschrijft. Dat ze kijkt naar de noden en de uitdagingen en daar een rol inneemt die zowel de meerwaarde van het Nederlands als de dagdagelijkse realiteit in de stad met elkaar verzoent. Zo hebben we al veel positiefs gerealiseerd voor onze taal in onze stad.

Dit is het zoete taalflamingantisme dat wij al jaren promoten. We vinden het ook opnieuw terug in de aanpassing van de meerjarenplanning. We boosten het Nederlandstalig onderwijs. We hebben dit jaren volgehouden en de capaciteit van ons onderwijs spectaculair doen stijgen. En dat stopt niet, vorig jaar werd Campus Pacheco geopend, de Campus STREAM is dit jaar opgestart. Het effect heeft niet op zich laten wachten: 1 op 4 van de Brusselse kinderen loopt vandaag school in het Nederlands. Zoals de taalbarometer aantoont, overtreft dat percentage het aantal Brusselaars met als thuistaal Nederlands. Ik geloof dat we het algemene onderwijsniveau en bij uitstek de meertaligheid in Brussel omhoog hebben geholpen.

Het effect van ons onderwijs reikt tot ver in de rand rond Brussel. Meertaligheid is gegeerd op de arbeidsmarkt en een extra troef in de Brussel Metropolitan Region. De VGC helpt zo mee tegen het tekort op de arbeidsmarkt, door competente jongeren af te leveren. We zien die steun verfijnen en uitbreiden, en dat komt ook terug in deze verordening. Er worden extra middelen vrijgemaakt voor nieuwe projecten of het versterken van bestaande initiatieven binnen Onderwijs en Vorming. Ik denk daar aan bv. de taalondersteuning aan graduaatstudenten in lerarenopleiding, de taalboost, de Brusseleer lessen voor ouders, … Ik herhaal, dit is zoet taalflamingantisme in de praktijk. Het Nederlands vormt hier de sleutel naar meertaligheid.

Maar we zijn er nog niet. De kennis van het Nederlands in de zorg bv. blijft een bekommernis. Hier moet meer maatwerk en -ondersteuning komen. De eerstelijnszorg moet beter bekend zijn, beter bereikbaar, toegankelijker. In de laatste ordonnantie over het Geïntegreerde Welzijns- en Gezondheidsplan van het Gewest werd er uiteindelijk een plaats voorzien voor de VGC. We vragen dan ook aan u, mevrouw de collegevoorzitter, om hier dicht bij betrokken te blijven en die aanwezigheid van het Nederlands te versterken. Technologie kan daarbij een helpende hand bieden. We moeten die grijpen en de innovatie ontsluiten. We moeten blijven zoeken naar oplossingen op maat, zeker qua taal. De VGC haar kennis moet daarvoor ontwikkeld en ingezet worden.

De VGC blijft een klein radertje in het grote netwerk. Het ontsnapt niet aan de algemene tendensen in België en het buitenland, vooral in de steden. Ik denk aan het tekort aan leerkrachten, maar ook aan het tekort aan zorgpersoneel en kinderopvang. De VGC, en ook de Vlaamse regering, nemen daarin initiatieven. Maar op de nationale en internationale arbeidsmarkt kan de VGC niet ingrijpen. En er is jammer genoeg geen drive om het werken in de grootstad financieel te belonen. Integendeel. De centrumsteden in Vlaanderen ondergaan eenzelfde evolutie als Brussel en zijn bijgevolg bijzonder happig op onze expertise op vlak van meertaligheid, diversiteit, Brede Scholen enz. Ook lesgeven in onze hoofdstad, voor onze ketjes, moet aantrekkelijk blijven. De zorgberoepen in Brussel moeten opgewaardeerd worden. Zou het daarom niet interessant zijn om de lonen te koppelen aan de grootste maatschappelijke noden en uitdagingen? Het comité der wijzen op Vlaams niveau zette de deur er alvast voor open in haar eindrapport. Hopelijk opent dit de deur naar effectieve impactvolle wijzigingen

Goede ondersteuning is in dit vraagstuk essentieel. Het OCB levert daar bijzonder goed werk, in die mate dat Vlaanderen het nadoet. Laat ons hopen dat ze niet proberen opnieuw het warm water uit te vinden. De recente PISA resultaten zijn geen goed nieuws. Daar moet paal en perk aan gesteld worden, de kwaliteit moet behouden worden. De resultaten geven ook duidelijk weer dat de kloof tussen de sterksten en de zwaksten groter wordt. De aanpak moet dus hand in hand gaan met de bestendiging van gelijke onderwijskansen. Recent bezochten we met de onderwijscommissie Onderwijs ook het Leersteuncentrum Kasterlinden. Daar geven we volgens mij het goede voorbeeld, met een positief effect voor onze kinderen en onze leerkrachten. Het is dringend tijd om structurele maatregelen te nemen die positief zijn voor al onze leerlingen. Gelijke kansen in onderwijs zijn nooit een achteruitgang!

 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder