Sla navigatie over

Khadija Zamouri: "Brussel activeert haar niet-werkende nieuwkomers"

Brussel 11-10-2023 | Bijna twee op de drie van de 4.164 Brusselse nieuwkomers in 2021 werd binnen het jaar actief. Meer specifiek gaat het om de nieuwkomers die zich eerst inschrijven als niet-werkende werkzoekenden bij Actiris. Bijna 50% vond een baan en 16% begon een opleiding of studie. Khadija Zamouri, Brussels parlementslid, hoopt dat het nieuwe inburgeringsbeleid daar nog verder een boost aan kan geven.

De cijfers spreken dus niet over de nieuwkomers die naar hier komen en meteen een job hebben. Het gaat enkel over zij die zich inschrijven bij Actiris als niet-werkende werkzoekende. Sinds vorig jaar hebben we ook in Brussel een verplicht inburgeringsbeleid. Elke nieuwkomer wordt zo betrokken en krijgt de kans mee te stappen. Zo zorgen we voor een inclusievere aanpak ten opzichte van onze nieuwkomers, we geven hen gelijke kansen. Actiris heeft een specifieke begeleidingsstrategie voor nieuwkomers ontwikkeld, met BON, Fedasil en de BAPA’s als belangrijke partners.

Elke nieuwe Brusselaar heeft zijn eigen vaardigheden, geschiedenis en talenten. Daar zit veel variëteit in, we maken al snel het onderscheid tussen hoger opgeleide nieuwkomers en lager geschoolde nieuwkomers. Deze verschillende groepen hebben dan ook nood aan een verschillende aanpak.

Het project @level2work, dat een one-stop-shop werd waar hoogopgeleide nieuwkomers alle informatie kunnen vinden over integratie en inburgering en over de begeleiding naar werk. Om zo te zorgen voor een snelle overschakeling tussen het onthaaltraject en sociale en beroepsinschakeling. Dat project is opgezet in 2016, en is een vaste waarde geworden. In december van vorig jaar werden nog de resultaten van het IncluCities-project voorgesteld. Minister Clerfayt duidde dat in de eerste 8 maanden (van 2023) 105 socioprofessionele trajecten binnen de BAPA’s werden opgestart. Het is alvast een begin.

Brussel onderneemt nog interessante initiatieven, zoals IntegraJobs voor de non-profitsector, met zeer uiteenlopende profielen. Het gaat van chauffeurs tot IT’ers, van laboranten tot administratieve medewerkers. In maart 2023 werden zo 36 nieuwe overeenkomsten ondertekend in Brussel. Sinds het begin van het project zijn dat er 80 (met Brusselse werkzoekende nieuwkomers).

In Vlaanderen is men al lang bezig met de verplichte inburgering, en ook daar sleutelen ze nog constant aan de formule. Begin augustus konden we in de krant lezen over een nieuw initiatief van de (ex-)minister van Samenleven, Bart Somers. Het voorstel is om de laaggeschoolde nieuwkomers klaar te stomen voor knelpuntberoepen. De leerjob zal deel uitmaken van het inburgeringstraject, voor nieuwkomers die geen diploma secundair onderwijs hebben. Zo hebben ze ten minste een beroepskwalificatie op zak. Brussel kent dus al gelijkaardige initiatieven, maar die kunnen nog verder uitgebouwd worden, misschien hand in hand met de andere Gewesten.

Zoals Khadija steevast benadrukt: inburgering en begeleiding naar werk moeten hand in hand gaan. Werken blijft immers de beste manier van integratie, waar de inburgeringscursus slechts de eerste aanzet toe geeft, zodat die mensen samen met hun gezin een mooi leven kunnen uitbouwen. In dat opzicht zijn Khadija en de minister het er ook over eens dat er meer werk gemaakt moet worden van de erkenning van buitenlandse diploma’s, wat helaas op gemeenschapsniveau zit.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder