Sla navigatie over

Brussel schaft basiskennis bedrijfsbeheer voor ondernemers af

Brussel 8-11-2023 | Khadija Zamouri: Ondernemers zijn de motor van onze economie. Het recht op vrij ondernemen moeten we garanderen én vergemakkelijken in Brussel. Eventuele beperkingen en drempels moeten weloverwogen en specifiek zijn. We kiezen eindelijk om de verplichting voor de basiskennis bedrijfsbeheer af te schaffen. Een gelijk speelveld, administratieve vereenvoudiging en ondernemerschap bevorderen: het zijn stokpaardjes van onze partij. Zo komen we tot een gunstig ondernemingsklimaat, want België (en Brussel) is een land van kmo’s. Deze wijziging is dus zeker een stap in de juiste richting en staat al lang in ons programma.

In de 20e eeuw werd het verplicht voor startende ondernemers om een basiskennis bedrijfsbeheer te hebben. De idee was om daarmee het aantal faillissementen tegen te gaan. Bepaalde profielen (bv. masters) werden vrijgesteld van deze verplichting. Er bestonden dus een aantal achterpoortjes en tegelijkertijd slaagde de wet niet in haar opzet.

Eén van de meest opvallende elementen in de memorie was: “Men heeft dus nooit nagegaan in welke mate er met de regelgeving de doelstelling bereikt wordt.”. Het toont opnieuw dat belang van evaluatie, van doelgericht onze middelen inzitten en dingen in vraag durven stellen. Wat blijkt uit Nederland en Vlaanderen? De vereisten beperkten het aantal nieuwe ondernemers, zonder het aantal faillissementen terug te dringen. De wetgeving werkte dus tegendraads met minder competitie en innovatie tot gevolg. Dan moeten we als beleidsmakers ook durven het geweer van schouder te veranderen. Deze aanpassing zal een vrijere toegang bewerkstelligen en ten goede komen van onze ondernemingsgraad. Hopelijk zien we snel (en permanent) het effect van deze wijziging. Zal u dat ook opvolgen? 

Ook de administratieve vereenvoudiging, bv. van de beroepsprocedure is een positieve zaak. Proportionaliteit en functionaliteit zijn belangrijk in zo’n procedures. Hetzelfde geldt voor de voorafgaande machtigingen voor ambulante en kermisactiviteiten: een meerlast voor onderneming én de gemeente, vaak dubbel werk zonder een effectief voordeel. De rationalisering hiervan was broodnodig. Er zijn zo nog administratieve lasten die aangepakt moeten worden.

Daarnaast bevestigt de ordonnantie dat een onderneming beginnen een grote beslissing is. Belgen zetten die stap ook niet zo snel. Het is nog steeds de bedoeling dat ondernemers de stap wagen met een goede voorbereiding. Het Gewest, maar ook verschillende privé organisaties staan daar klaar voor. Het komt vooral aan op verbinden en ondernemers in een goed netwerk te krijgen.

Brussel moet zich ook competitief kunnen opstellen tegenover Vlaanderen. Brussel is een enorme economische hub, die veel tewerkstelling en welvaart met zich mee brengt. In onze straten vind je veel innoverende geesten terug, met goesting en durf. Maar nutteloze drempels zoals de deze remden die af. We kunnen nog veel groeien, er is ruimte en vraag in Brussel. Wij zijn dan ook bijzonder tevreden om deze afschaffing eindelijk gerealiseerd te zien.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder