Sla navigatie over

Happy Pride! Onze plannen voor een inclusieve stad.

Ons land is het op één na LGBTQI+-vriendelijkste land. Onze stad is een symbool voor een vrije samenleving, waar iedereen in alle vrijheid zichzelf moet kunnen zijn. Hiervoor hebben we altijd gestreden. We zijn het tweede land ter wereld waar het homohuwelijk werd gelegaliseerd, en sindsdien staan we internationaal bekend als pionier op het gebied van LGBTQI+-rechten. Toch zijn er nog vele uitdagingen. Ook bij ons worden mensen nog aangevallen en zelfs vermoord omwille van hun seksuele oriëntatie. Daarom zeggen we resoluut neen tegen elke vorm van discriminatie en geweld tegen leden van de regenbooggemeenschap. 

Meer dan de helft van de Belgische lgbtq+'ers vermijdt bewust om hand in hand met hun partner over straat te lopen. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).  Nog eens meer dan 1 op de 4 (27 procent) vermijdt bepaalde plekken om niet aangevallen te worden. We zien nog te vaak voorvallen van homofoob geweld in onze stad. Sommige stadsdelen zijn niet altijd 'safe'. We kunnen niet aanvaarden dat men sommige wijken moet mijden uit angst om verbale of fysieke agressie te moeten ondergaan. De slogan van de Pride dit jaar is 'Safe Everyday Everywhere'. Een duidelijk signaal voor beleidsmakers. Hieronder vind je onze voorstellen voor een vrij en veilig Brussel. Homohuwelijk, adoptie en bescherming tegen ontslag op basis van seksuele geaardheid. Het zijn bijzonder kostbare onderdelen van onze vrije samenleving. Daarom mogen we niet vergeten dat de strijd tegen LGBTQIA-haat en discriminatie nog lang niet gestreden is. We moeten dit blijven aanpakken, zowel nu als in de toekomst.

1. PRIDE IN DE GRONDWET. Bescherm LGBTQIA+rechten in de grondwet.  

De Grondwet is de belangrijkste wet die we hebben. Dankzij onze Grondwet leven we in een land waarin we vrij zijn. Worden we beschermd tegen discriminatie en uitsluiting. Het eerste artikel van de Grondwet regelt dat je niet mag worden beoordeeld op de zogenaamde groep waartoe je behoort. De Grondwet moet de gelijke rechten van LGBTQIA+’ers garanderen. Daarom willen we de grondwet aanpassen. 

Mensen veranderen niet door wetten. Discriminatie zal door deze Grondwetswijziging niet uit onze samenleving verdwijnen. Daar is veel meer voor nodig. Maar het versterkt wel de positie van slachtoffers van discriminatie.

2. PRIDE OP SCHOOL. Elke leerling in onze stad moet zichzelf kunnen ontwikkelen tot wie die is. 

Coming-out begint met een veilig schoolklimaat. Onderzoek van çavaria over LGBTQI+ in secundair onderwijs wijst uit dat 60,4% van de LGBTQI+ leerlingen zich onveilig voelt op school vanwege hun seksuele oriëntatie. Door les te krijgen en te praten over seksuele diversiteit, genderdiversiteit en diversiteit van families, krijgen leerlingen juiste informatie. Scholen moeten een veilige en warme plaats zijn voor iedereen, ook LGBTQIA+ leerlingen en leerkrachten. We pleiten voor een 'GSA' (Gender and Sexuality Alliance) op elke school. Waar jongeren terecht kunnen voor vragen en ondersteuning.

Ook Heeft de Brusselse regering een resolutie goedgekeurd waarbij Brussel werd uitgeroepen tot LGBTQIA+-vrijheidszone. Concreet legt de resolutie een reeks aan maatregelen vast die seksuele- en genderidentiteit bespreekbaar maakt op scholen, sportclubs, jeugdhuizen, rusthuizen, openbare besturen, culturele centra en bedrijven.

3. PRIDE ZONDER DISCRIMINATIE. Stop de discriminatie tegen LGBTQIA-gemeenschap door meldpunt.

We weten dat er wat betreft homofoob geweld sprake is van een grote mate van onderrapportering. De drempel voor slachtoffers van homofoob geweld om naar de politie te stappen is ondanks de geleverde inspanningen nog steeds hoog. Er is een grote terughoudendheid door de administratieve rompslomp die gepaard gaat met het indienen van een klacht. Bestaande meldpunten van politie en organisaties moeten beter op elkaar afgestemd zijn en duidelijker gemaakt worden voor de Brusselaar. Ook moet dit anoniem kunnen via het internet en een app. Dat moet slachtoffers over de streep trekken en de politie de kans geven om snel op te treden. Op die manier krijgen we ook een realistischer beeld van homofoob geweld, racisme en discriminatie.

We pleiten daarom voor een verbeterde aanpassing van openbare diensten en een politie- en justitieapparaat dat specifiek is afgestemd op de behoeften van de LGBTQIA+ gemeenschap. Daarnaast werken we aan een strengere aanpak van haatmisdrijven met LGBTQIA+ haatmotieven. Het gebeurt regelmatig dat je als transpersoon niet eens wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Of dat je als een homostel een huurwoning woning niet krijgt. Of door de achternaam die je hebt, niet de kans krijgt om stage te lopen. Daarom willen we bij discriminatie voor een baan en een huis zwaarder beboeten.


4. PRIDE VOOR JEZELF. Mentaal welzijn van LGBTQIA-personen moet beter. 

De voorbije decennia verhoogde de maatschappelijke aanvaarding van LGBTQIA-personen en werden rechten en gelijke kansen versterkt. Toch lijkt het mentaal welbevinden van de doelgroep nog steeds niet top. Deze personen hebben nog altijd een sterk verhoogd risico op een lager mentaal welbevinden dan de algemene bevolking. Onderzoek van Cavaria toont aan dat Holebi's nog steeds meer kans hebben op zelfmoordpogingen en zelfmoordgedachten. Bij Transgender personen zit dit nog hoger. Maatschappelijk werkers en zorgpersoneel moeten tijdens hun opleiding al meer oog krijgen voor het LGBTQIA+welzijn. We willen zo bijvoorbeeld vermijden dat bewoners van woonzorgcentra terug in de kast moeten kruipen.

Op federaal niveau presenteerde premier De Croo samen met de staatssecretaris voor Gelijke Kansen het Federaal Actieplan voor een LGBTQI+ friendly België. Klik HIER om het actieplan te ontdekken.


Op Brussels niveau heeft de Brusselse regering met Sven Gatz, samen met de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Brussels actieplan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 gepresenteerd. Klik HIER om het actieplan te ontdekken.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder