Sla navigatie over

Brussel - De vzw Canal It Up ( https://www.canalitup.org ) trekt aan de alarmbel. “Brussel gaat de Europese doelstellingen Kaderrichtlijn Water, die nota bene in Brussel werd opgesteld, niet halen tegen 2027. Het is niet zeker of dat in 2033, de volgende deadline, wel het geval zal zijn.” Pieter Elsen schrijft alle beleidsmakers aan met concrete aanbevelingen voor het Brussels waterbeleid.

In de aanloop naar verkiezingen ontvangen politici veel memoranda van belangengroepen. Vaak zeer waardevol voor het opmaken van het partijprogramma of voor regeringsonderhandelingen. “Het memorandum van Canal It Up had dat tikkeltje meer: kort, to the point, met 22 bondige en duidelijke stellingen” vat Frederik Ceulemans, woordvoerder van de Open Vld-fractie het samen. Pieter Elsen van Canal It Up kwam het memorandum ook toelichten op de Open Vld-fractie.

Canal It Up begon als een sympathiek initiatief: Pieter stoorde zich aan het zwerfvuil in het kanaal. Hij kocht een tweedehands kajak en ging zwerfvuil rapen in het kanaal.  Vandaag nog organiseert de vzw zwerfvuil ophaal acties met kajaks op het kanaal, als sensibilisering actie. De vzw ging snel meer de nadruk leggen op meer structurele voorstellen, zoals plinten om te voorkomen dat zwerfvuil met de wind het kanaal inwaait of een bellenscherm, of nog een groene mobiel barrière die afval tegenhoudt (https://www.youtube.com/watch?v=0cCgMbwQ4Ds&t=2s) . Ze onderhandelen hiervoor met de haven van Brussel die een studie bestelde hierover.

Ze gaan in hun memorandum en werking nog verder naar de essentie: wat zwerfvuil betreft, willen ze het probleem bij de kern aanpakken en deze ligt bij het verpakkingsmateriaal: invoering van statiegeld op blikjes, geleidelijk ‘uitfaseren’ van wegwerpverpakkingen ... .

Canal It Up heeft het ook meer en meer over de waterkwaliteit. Riooloverstromingen lopen te vaak over in de Zenne en vervolgens in het kanaal. Er komt te veel regenwater onmiddellijk in de riolering. De zuiveringsinstallaties hebben onvoldoende capaciteit. Het regenwater moet helemaal niet via het zuiveringssysteem gaan, maar apart opgevangen en bijgehouden worden. In steden zoals Parijs hebben ze dit probleem opgelost met grote reservoirs of stormbekkens. Nog beter volgens Pieter Elsen is een combinatie van stormbekkens en meer groene oplossingen. In Londen zijn ze bijvoorbeeld bezig met de aanleg van een "super sewer" en in Kopenhagen hebben ze een waterplein gebouwd dat fungeert als park bij droog weer en overstroomt en verandert in een meertje bij veel regen.

Brussel loopt achter op het gebied van waterbeheer vreest Pieter Elsen. De Europese Kaderrichtlijn Water trad nochtans in voege in 2000. Het ziet er niet naar uit dat we de doelstellingen tegen 2027 zullen halen. Canal it Up pleit voor een fusie van Hydria en Vivaqua om een geïntegreerd beleid voor rioleringen, stormbekkens en waterzuiveringsinstallaties mogelijk te maken.

 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder