Sla navigatie over

Brussel - Je kan wel kiezen voor groene energie, maar hoé groen is die echt na handel in uitstootrechten? We importeren garanties van oorsprong om het aandeel groene stroom te verhogen. Leveranciers kopen goedkope GO's om hun grijze stroom als groen te verkopen, zonder te investeren in duurzame energie en zonder een echte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bijkomende duurzame energie. Bolt Energie wil groene energie transparant maken. De Brusselse start-up connecteert opwekkers en afnemers rechtstreeks met elkaar. Zo proberen ze komaf te maken met ‘sjoemelstroom’. 

Het idee is duurzame energie mainstream te maken, maar ook persoonlijk, plezierig en transparant. En zo is Bolt een energieleverancier die aan story telling doet. Ze leren je de leverancier van je energie persoonlijk kennen. “Dit is echte groene stroom, opgewekt op de ideale manier, namelijk in België door echte mensen. Er is als het ware een verhaal achter de energie.”, legt Pieterjan Verhaeghen (CEO) ons uit. Ze hebben meer dan 170 opwekkers en bedienen ongeveer 30.000 huishoudens. Hoewel ze slechts 0,5-1% van de markt in België uitmaken, blijven ze verder investeren. Zo breiden ze uit naar andere sectoren, zoals de evenementen sector, waar ze bijvoorbeeld een mobiel zonne-energiepark hebben geïnstalleerd voor Studio Brussel.

Maar Bolt Energie is ook gewoon een ondernemer en energielevarcier op een markt. Energieleveranciers kampen met heel wat problemen sinds de energiecrisis. De leveranciers zijn verantwoordelijk voor het innen van niet-betaalde facturen, inclusief de energiekosten, netwerkkosten en belastingen, zelfs als ze niet betaald worden. Het aantal wanbetalers neemt toe in Brussel en Wallonië. De leverancier moeten stroom blijven leveren, zelfs als facturen herhaaldelijk niet worden betaald. De regelgeving in Vlaanderen is meer in balans. “Dit toont aan dat de leveranciers als buffer dienen en wanbetalers ongestraft blijven en zelfs beschermt.”, merkt Carla Dejonghe op. Het is zelf zo ver gekomen dat Bolt Energie Brussel tijdelijk on hold heeft moeten zetten en dit nog steeds doet voor Wallonië. “Regelgeving voedt de mensen op”, aldus Pieterjan, “Wanneer leverancier gedurende lange tijd de financiële put moeten blijven vullen wordt hier regelmatig misbruik van gemaakt.

Al bij al is de energiemarkt in België volop in beweging, waarbij bedrijven zoals Bolt proberen om duurzame energie mainstream te maken en oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Er zijn echter nog veel obstakels te overwinnen. Het is belangrijk om deze problemen aan te pakken om de overgang naar duurzame energie te versnellen. Creatieve en innovatieve Start ups als Bolt zijn hierin essentieel.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder