Sla navigatie over

Dagelijks leggen we uit waarom we moeten investeren in een extra metrolijn. Maar vandaag, op de Dag van de Schoonmaak, leg ik uit waarom we de metro ook bouwen voor het schoonmaakpersoneel. Meer dan 200.000 mensen werken in de schoonmaaksector in België, zowel aan huis als in kantoren en hotels. Tel daar de scholen, ziekenhuizen, enz. bij, en men komt al snel tot de conclusie dat deze sector, voor een stad als Brussel, een enorme arbeidsmarkt is.

Dienstencheques

Laten we concreet het voorbeeld nemen van de dienstencheques. Ongeveer 27.000 mensen werken in onze stad met zo'n dienstencheques: 20.000 Brusselaars en 7000 pendelaars. Bij een bezoek aan Federgon (de sectorfederatie van de uitzendarbeid en dus ook van de dienstenchequessector) bleek duidelijk hoe goed deze sector gedijt in een stedelijke omgeving, waar goed openbaar vervoer voorhanden is. Met de invoering van dienstencheques werd het werk van de traditionele kuisvrouw een volwaardig erkend beroep met een statuut. Om een toepasselijk woord te gebruiken: de dienstencheques hebben de sector witgewassen. De vakbonden komen nu op voor de werknemers en willen het statuut nog verbeteren. Dankzij de dienstencheques is nu een dialoog "en bonne et due forme" mogelijk met de werkgevers over hun verwachtingen en eisen. Ook dit hoort bij een normaal sociaal overleg. Hetzelfde geldt voor de duizenden werknemers die in Brussel onze kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen, e.d. proper houden.

 

De metro voor schoonmakers

Vandaag is dan ook een dag om zowel het belang van de werkgelegenheid in de verf te zetten, maar ook het maatschappelijk belang van de sector. Schoonmakers zorgen voor een goede work-life balance voor duizenden gezinnen, voor een perfecte werkomgeving in duizenden instellingen. Duizenden werknemers verwerven een inkomen, zelfstandigheid, persoonlijke voldoening, en zoveel meer, via dit werk. Ook de schoonmaker zelf verdient een goede work-life balance, net als die van verkopers, horecapersoneel en andere beroepen. Voor hen is mobiliteit essentieel. Deze jobs gedijen goed in een stedelijke omgeving. De werknemers zijn er snel en goedkoop met het openbaar vervoer op het werk. Voor hen maakt tweemaal per dag een kwartier of een half uur tijdswinst op het transport het verschil. Soms gaat het zelfs over vier ritten per dag, in het geval van gesplitste uurroosters, of nóg meer, in het geval van verschillende opdrachten per dag op verschillende locaties. Op de 'Dag van de Schoonmaak' durven we zonder blozen te zeggen: voor hen bouwen we een metro. Een extra metrolijn maakt een veelvoud van nieuwe connecties mogelijk in combinatie met de bus, de tram en andere vervoersmodi binnen de stad en tot in de rand van de stad. De huidige metro is de ruggengraat van het openbaar vervoer in Brussel. Een extra lijn verbetert de levenskwaliteit en de jobopportuniteiten van schoonmaakpersoneel.

 

Sociale rechtvaardigheid

In het boek "Reclaiming Populism - How Economic Fairness Can Win Back Disenchanted Voters" (2022) benadrukken auteurs Protzer en Summerville dat er een verband is tussen populisme (extreemlinks en extreemrechts) en sociale onrechtvaardigheid door het naast elkaar leggen van cijfers van verkiezingsresultaten en verschillende sociale indicatoren. Een element van onrechtvaardigheid is het gebrek aan openbaar vervoer voor lageloonjobs naar de economische centra in steden. Dit geldt in het bijzonder voor schoonmaakpersoneel, verkopers, horecapersoneel, enz. Een metro is meer dan economische infrastructuur voor bedrijven. Het is een kwestie van gelijke kansen en een betere levenskwaliteit voor duizenden gezinnen die leven van een job in, bijvoorbeeld, de schoonmaakeconomie. Zij zijn onmisbaar in onze samenleving.

 

Mijn schoonmaakster komt in ieder geval met de metro. Ik wens haar en al het schoonmaakpersoneel een prettige Dag van de Schoonmaak! 

Carla Dejonghe

Brussels parlementslid en gemeenteraadslid in Sint-Pieters-Woluwe 

 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder