Sla navigatie over

De aanpak van het lerarentekort

Brussel 4-10-2023 | Khadija Zamouri: Het lerarentekort vormt een kernuitdaging voor ons onderwijs, want het zijn de leerkrachten die dag in dag uit de vorming van onze kinderen verzorgen en hen de nodige kennis bijbrengen. We moeten dan ook blijven inzetten op allerlei maatregelen om dit te realiseren.

Maar in deze volgen wij toch meer de eerder optimistische lijn van collega Gilles. De VGC heeft met haar actieplan een duidelijk signaal gegeven. De VGC doet het uiterste binnen haar mogelijkheden en flankerende bevoegdheden om het lerarentekort tegen te gaan. Maar uiteindelijk ligt de voornaamste sleutel tot oplossing in Vlaanderen. Zij kunnen nieuwe decreten maken, onze VGC heeft daar geen bevoegdheid voor.

Daarbij zie ik twee belangrijke elementen:

  1. Er moet een reorganisatie en betere afstemming van het studieaanbod gerealiseerd worden. Momenteel zijn er te veel kleine studierichtingen, die telkens door minstens 2 onderwijsnetten worden aangeboden. Dat is niet het summum van efficiëntie, om het lichtjes uit te drukken.
  2. Iets wat collegelid Gatz zelf al veel heeft aangehaald, maar dat dus primair op het Vlaamse niveau moet gerealiseerd worden, zijn de maatregelen om het beroep interessanter te maken. Daar moeten we met een frisse blik naar kijken, eventueel met een bonus voor wie in de stad (zij het Brussel, Antwerpen, Gent, of …) werkt. Daarbij moeten we durven praten over anciënniteit, over iedereen een expert te maken, over het hervormen van lerarenopleidingen, enz.)

Daarnaast nog even over de werking van het OCB, want die ligt me nog altijd nauw aan het hart. Dat medewerkers van het OCB inspringen voor een helpende hand in de scholen waar tekorten zijn is mooi. Het blijft natuurlijk belangrijk dat zij hun taak van ondersteuning aan leerkrachten, directeurs en schoolteams kunnen blijven uitoefenen. Want ook dat zal de uitstroom inperken.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder