Sla navigatie over

De begroting is gestemd! Khadija Zamouri en Carla Dejonghe blikken terug.

BRUSSELS PARLEMENT - Na een maand zitten de begrotinggsprekken erop. Dat is de jaarlijkse inschatting van de inkomsten en de jaarlijkse planning van de uitgaven. Zoals afgesproken tijdens het uitstippelen van het begrotingstraject bij de regeringsvorming in 2020, was dit de 4de opmaak van een begroting in deze legislatuur. 

 

"COVID, Oekraïne, de energiecrisis en de bijhorende inflatie hebben roet in het eten gegooid. Dit verzwaart uiteraard de schuld van het Gewest, maar deze crisisuitgaven zijn niet structureel." zegt Brussels parlementslid Carla Dejonghe. "De afgelopen 3 jaar hebben we het traject gevolgd en de nodige besparingen gedaan op de structurele begroting."

Het doel blijft een begroting in structureel evenwicht bekomen in 2024. Wat de strategische investeringen betreft – en in het bijzonder de metro – zal de komende regering beslissingen moeten nemen. De huidige minister van Begroting heeft alvast pistes aangegeven om die geleidelijk aan binnen de begroting te kunnen brengen.

"We moeten zorgen voor voldoende investeringsmarge om onze toekomst veilig te stellen." zegt Khadija Zamouri, Brussels parlementslid " We staan voor grote uitdagingen op vlak van klimaat, economische transitie en sociale voorzieningen. Niet in het minst op het vlak van huisvesting. Daarom is het des te belangrijker dat we ons vandaag verstandig aan dat traject houden. 
 

Maar eerst de schuld

Een uitgebreide toelichting over de houdbaarheid van de schuld plaatst de begroting binnen context. Van de uitstaande directe schuld bestaat de overgrote meerderheid uit langetermijnschuld met vaste rentevoeten. Wat een zekere bescherming biedt. Daarnaast zijn de investeringen bovendien groeibevorderend en vooral groenbevorderend. 

"Het grootste deel gaat naar het vergroenen van de mobiliteit en het verminderen van files, en is dus absoluut 'groei- en groenbevorderend' " duidt Carla aan "Als we vandaag niet zoeken naar economische groei door groene hervormingen in onze economie, dan weet ik niet wanneer we het wél gaan doen. De economische transitie is meer dan ooit de inzet van het beleid."

Tot slot blijft de schuld beheersbaar. De stijging van de schuldlast blijft onder de stijging van de gewestelijke ontvangsten.

 

Methode: Spending Reviews

De toekomst van de beheersbaarheid van de uitgaven en dus schuldopbouw is ingezet door de huidige regering Vervoort, met onze huidige minister van Begroting Sven Gatz, en de magische formule van de “spending reviews”. 

"Dit concept moeten we herhalen, tot het een automatisme wordt." gaat Carla verder "Spending reviews worden ons vanuit Europa aanbevolen, en weldra opgelegd. We willen bij het kop-peloton zijn met de implementatie ervan, omdat we weten dat dit een totaal nieuwe benadering is van begrotingsbeleid. We gaan permanent de doelmatigheid van de budgettaire keuzes die we maken evalueren en opnieuw in vraag stellen."

 

Activeringsbeleid

De energiecrisis treft onze ondernemers. Zeker kleine spelers kunnen niet onderhandelen over de energiefactuur. Maar ondanks de crisis blijft er een krapte op de arbeidsmarkt. 

Politiek is het niet zo zwart-wit. Er is een enorme mismatch tussen de profielen van de werkzoekenden en de vraag op de arbeidsmarkt. Er is heel wat opleiding nodig om dit de fixen, maar het algemeen gevoel bij veel ondernemers is dat het activeringsbeleid wat strakker kan, én moet. Dat is ook het standpunt van onze fractie.

"Ik denk dat Actiris, maar ook de vele ISP-diensten van OCMW’s, hier antwoorden op moeten vinden, samen met Bruxelles-Formation, de VDAB, de sociale partners." zegt Khadija Zamouri. "Gerichte opleidingen en verplichte activering dus, met de wortel… en de spreekwoordelijke stok, wanneer nodig. Dit is zeker geen kritiek op de bevoegde minister van Arbeid en Tewerkstelling. Het is eerder een aanmoediging, een blijk van steun vanuit onze fractie om de werkzaamheidsgraad op te krikken in onze stad."

Heel wat bedrijven worden geleid door ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, die diversiteit omarmen, discriminatie willen bestrijden, zich zelfs bewust zijn van hun onbewuste vooroordelen, die zelf programma’s opzetten om kansengroepen te bereiken; die jongeren uit de wijk, politieke vluchtelingen, ex-gedetineerden, personen met een fysieke of mentale handicap, en ga zo maar verder, een kans willen geven.

"Er is zeer veel mogelijk binnen ons bestaand economisch weefsel, waar ondernemers een maatschappelijk engagement opnemen." gaat Khadija verder. "Het moet dus heus niet via vzw’s gaan, of via coöperatieve vennootschappen, of nieuwe ideologisch/theoretische geïnspireerde economische modellen. De goede oude kapitalist draagt al lang geen hoge hoed meer." 

De moderne ondernemer die een bedrijf wil runnen, maakt vaak al het verschil qua innovatie; sociaal en technisch. Dit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap moet worden gedetecteerd, herkent, erkent, in de verf gezet én dient te worden ondersteund. Het is er in overvloed.

De activering van de arbeidsmarkt en de ondersteuning van de dynamieken van een vrijemarkteconomie voor onze ondernemers zijn twee liberale punten van open vld Brussel.

 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder