Sla navigatie over

Khadija Zamouri: "Gewoon en buitengewoon onderwijs moet tweerichtingsverkeer zijn"

Brussel 24-11-2023 | We horen in het nieuws dat het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs blijft stijgen. Terwijl België al met een veel hoger percentage zit dan in de meeste andere Europese landen. Khadija Zamouri, Brussels parlementslid, stipt aan dat het niet enkel een stroom van gewoon naar buitengewoon onderwijs moet zijn. De bedoeling moet zijn om ook terug van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs te gaan. Integratie en interactie tussen kinderen moet de norm zijn. Khadija pleit dan ook voor een sterkere focus op ondersteuning van leerlingen met uitzonderlijke noden in de gewone scholen. Iets waar de VGC met het leersteuncentrum ook sterk werk van maakt.

Khadija Zamouri: In de week van 18 september konden we in de Knack lezen dat er nergens meer kinderen in het buitengewoon onderwijs zitten dan in Vlaanderen. Dit is natuurlijk geen nieuws voor ons, zo getuigt ook mijn vraag van januari 2023. Het jammere is dat veel van die personen nog mee kunnen in het regulier onderwijs. Toch plakken we veel te snel een etiket op deze leerlingen waardoor ze in een bijna apart circuit belanden.

Bovendien, zoals u (Collegelid Sven Gatz) zelf aangaf op 18 januari, is het merkwaardig dat de aantallen in het buitengewoon onderwijs stijgen terwijl die in het gewoon basisonderwijs (in Vlaanderen) dalen. Het artikel stelt eveneens dat het niet onze zorgnoden zijn die stijgen, noch dat het ligt aan onze klasgrootte. In de Brusselse Nederlandstalige scholen wordt geen groei vastgesteld van het buitengewoon kleuteronderwijs, terwijl het gewoon kleuteronderwijs groeide.

De VGC investeert binnen Brussel gelukkig sterk in het buitengewoon onderwijs, in kwaliteitsvolle infrastructuur en capaciteitsuitbreiding, om wachtlijsten weg te werken. De VGC is nauw betrokken bij de organisatie van de buitengewone onderwijsinstellingen binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, specifiek Kasterlinde. 

Mensen met een beperking kunnen echter veel, ze kunnen vaak goed functioneren in de maatschappij, ook in ons onderwijs. We moeten oppassen voor het fenomeen dat we ze meteen wegplaatsen, we moeten hen meenemen en ook het gedacht geven “ik kan dit”. Er moet dus maximaal inclusief gewerkt worden in de scholen, maar deze mentaliteit lijkt te ontbreken.

Het blijft belangrijk om kinderen de educatieve ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Daar zijn we grote voorstander van. Maar de huidige manier van werken, waarbij veel kinderen in het buitengewoon onderwijs belanden, lijkt ons niet de juiste richting van evolueren. Als samenleving moeten we leren omgaan met dergelijke verschillen, en deze ook visibel maken. Bovendien wordt de integratie in de maatschappij later moeilijker. Ook dit kadert voor mij in het concept van Gelijke Onderwijskansen.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder