Sla navigatie over

Khadija Zamouri: "HUB moet samenwerken met de private partners"

Brussel 8-11-2023 | Khadija Zamouri: Deze verandering is voornamelijk een gevolg van de wijziging van het wetboek. Tegelijkertijd is het een goed moment om een eigen evaluatie uit te voeren. Ik neem aan dat het daarom nu (pas) aan bod komt. Het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven wordt dus het Brussels Agentschap voor het Ondernemerschap. What’s in a name natuurlijk, wij zullen het blijven kennen onder de noemer ‘Hub’. Het is een goede aanpassing in die mate dat Hub inderdaad alle ondernemers bijstaat. Ondernemerschap is zonder twijfel een breed begrip. Bedrijven steunen moet natuurlijk wel de kerntaak zijn van Hub.

We hebben in deze commissie al regelmatig vragen gesteld bij de efficiëntie en vooral de focus van Hub. We moeten zorgen dat Hub voor heel de economie werkt, ook voor de echte economie. Het mag niet blijven steken in kleinschalige sociale economie-initiatieven. De klimaattransitie zal daarmee niet opgelost geraken, we moeten al de andere, zelfs de grotere, spelers meekrijgen. Gelukkig zien we vanuit die industrieën zelf een groot besef en initiatieven. Toch blijft het belangrijk dat Hub zijn deuren openzet voor alle ondernemingen, zodat iedereen dat duwtje in de rug kan krijgen. Het is belangrijk om de werking altijd te blijven evalueren.

Hub moet daarvoor ook samenwerken met andere economische actoren, zoals bijvoorbeeld de werkgeversfederaties. Zij zijn mee met wat er nodig is binnen hun sector, waar ze nog op achterlopen, waar de meeste winsten geboekt kunnen worden. Voor ons is het dan ook essentieel dat binnen de Raad van Bestuur de inbreng van de sociale partners, en zeker de werkgeversorganisaties, niet enkel pro forma is. Hun input is fundamenteel om te zien of Hub zijn inspanningen ook werkelijk aansluiten bij het economisch weefsel van Brussel. Ze moeten ‘au sérieux’ genomen worden en voldoende vertegenwoordigd zijn. De ordonnantie bepaalt enkele aanpassingen in die structuren. Is dit ook geëvalueerd geweest? Wat is de mening van de sociale partners over de huidige vorm? Zal de aanpassing een positief effect teweegbrengen?

We zouden die verbondenheid ook graag zien in de dienst 1819. Recent tijdens een bedrijfsbezoek hoorden we nog hoe een ondernemer goed geholpen werd door 1819. Maar de ondernemer werd niet doorverwezen naar organisaties zoals LEAD, UCM, Unizo, … Dat is een gebrek want daardoor komen jonge ondernemers niet in dat netwerk terecht. Terwijl een goed netwerk net zoveel impact kan hebben voor een succesvol slagen. 1819 levert een goede dienst, maar moet ook de andere actoren hun rol laten spelen. Datzelfde geldt voor Hub. Iedereen moet zijn plaats vinden en we moeten synergiën uitbouwen. Hub moet samen met de private en publieke partners bijdragen aan een goed ondernemingsklimaat in Brussel.

In die mate is het interessant om te lezen dat Hub zich kan aansluiten bij (of oprichten) verenigingen die bijdragen tot de verwezenlijking van zijn taken en opdrachten van openbare dienst. Hebt u al een idee van welke verenigingen u hier als een partner ziet? Is dit volledig door Hub zelf te beslissen?

Zoals wij de tekst lezen zal er meer opvolging en concretisering mogelijk zijn van het Agentschap door het Gewest. Meer inmenging moet steeds overwogen gebeuren. Het blijft een belangrijke balans tussen vertrouwen in het personeel, de experten en de partners en anderzijds duidelijke richting te geven. Daar komt het aan op een permanente en objectieve evaluatie, om te kijken of alles goed draait.

In een vorige commissievergadering hebben we ons reeds uitvoerig gebogen over de “voorbeeldrol op sociaal, klimaat- en milieuvlak” en het woord “significant schaden”. Die definitie is te onnauwkeurig en dreigt ondernemingen in een ideologisch keurslijf te stoppen. Het moet objectiveerbaar zijn. In de memorie lezen we enerzijds de verplichting om dit te bevorderen. Anderzijds lezen we de verplichting om ondernemingen “niet te bevorderen” als ze de doelstellingen aanzienlijk schaden. Hoe moeten we dit laatste begrijpen? Het komt ons een beetje vreemd voor om de niet-bevordering expliciet op te nemen. In het verleden hebben we u meermaals gewezen op het belang van, wanneer nodig, ook grote spelers of zelfs kleine belangrijke spelers te ondersteunen. Soms moet daar water bij de wijn gedaan worden. Niet bij de normen zelf weliswaar. Maar we weten dat wanneer grote spelers stappen vooruit zetten ze een veel grotere impact hebben. De hele bouwsector is daar een mooi voorbeeld van, die zijn er actief meer bezig, met effect, al is het nog niet klimaatneutraal. Elke verbetering zal een veel positievere impact hebben dan de ‘zuiverheid’ van een kleine onderneming. Hoe moeten we deze passage interpreteren?

De boekhoudkundige verplichtingen vanuit het Wetboek vervallen. Het spreekt voor zich dat dit niet betekent dat er minder ‘due diligence’ aan de dag gelegd moet worden. Daarnaast willen we nog graag informeren of de aanpassing van de interne structuren een significante impact heeft op de financiën van Hub? Open VLD vindt het elementair om de expansie hiervan onder controle te houden, want dat weegt op het overheidsbudget. We moeten prioriteiten zetten en keuzes maken. Daarom benadrukken we het belang van die synergiën. Hub staat er niet alleen voor en is geen doel op zich, er moet samengewerkt worden met publieke en privépartners. Ondernemers zullen er de vruchten van plukken. In het verlengde daarvan ijveren we opnieuw voor een ‘Spending Review’. Om na te gaan wat de doeltreffendheid is van de uitgaven, wat wordt er dubbel gedaan en vooral hoe we het beter kunnen aanpakken.  

Het is nuttig om de beleidslijnen van Hub up te daten, onder andere de sterkere nadruk op buitenlandse handel en aantrekking van buitenlandse investeringen juichen we toe. Daar ligt veel groeipotentieel en ondernemingen moeten er voluit gebruik van maken. Maar dat is soms een onleesbaar kluwen, waar Hub zeker een gidsende rol kan spelen. We kijken er naar uit (en volgen op) hoe Hub zich de volgende jaren verder zal ontwikkelen.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder