Sla navigatie over

Het is alweer december… ook dit jaar was woelig. In het begin van het jaar waren we hoopvol dat we Corona en crisissen finaal achter ons konden laten. En plots was er dan de invasie in Oekraïne. Wanneer een democratie zich verzet tegen een totalitaire staat, dan is er geen twijfel over wie we bijstaan. We namen dan ook actie om de toegekomen Oekraïners te ondersteunen. Zoals ik recent aangaf in ons parlement: nu komt het erop aan om die mensen economisch te activeren. Want wie nu nog in België is, die wilt hier zijn of haar leven opbouwen. 

Ik leg steeds de nadruk op hulp en ondersteuning op maat. Vanuit het parlement proberen we de Brusselaars te helpen, u te vertegenwoordigen en om de beleidsimplementatie te controleren. Krijgt ieder kind op de schoolbanken de nodige hulp? Wordt elke oudere op gepaste wijze ondersteund? Als uw volksvertegenwoordiger blijf ik hameren op een goede aanpak van de uitdagingen, met aandacht voor iedereen.

De Oekraïne crisis zet zich door in hoge prijzen. Daar wordt het dan opnieuw een kwestie van onze Brusselaars bij te staan, zonder ons budget op lange termijn te kelderen. Daarom ben ik voorstander van het inzetten op lange termijn oplossingen. Bv. via premies om onze gebouwen te renoveren en deze zo te vaccineren tegen de winter. Dat zal ons naar de toekomst toe meer opleveren.

Voor ons zijn technologie en innovatie cruciale sleutels om vooruit te gaan als samenleving. Daarvoor moeten we onze bedrijven voldoende ruimte en prikkels geven. De klimaatcrisis is het voorbeeld bij uitstek: er worden enorme winsten geboekt door te innoveren en buiten onze grenzen te denken. 

Technologie en ondersteuning, ze gaan soms wonderwel samen. Zo heb ik in het Brussels parlement de resolutie tegen valincidenten bij ouderen mee ondertekend. Een val kan zware gevolgen hebben, maar door technologie kunnen we het snel aanpakken én zelfs voorkomen. Dat enorme potentieel moeten we blijven ontwikkelen en dan wordt het onwaarschijnlijke plots mogelijk.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder