Sla navigatie over

Khadija Zamouri: 'Naar een digitaal Brussel'

Brussel 6-12-2023 | Khadija Zamouri: "De maatschappij rondom ons verandert snel. Soms voelt het alsof we amper kunnen volgen. Het komt erop aan deze veranderingen om te buigen in voordelen voor de burger en de overheid. De digitalisering biedt daar tal van kansen, niet in het minst bij de communicatie en interactie. Zoals aangegeven in de toelichting, zitten we daar sinds Covid in een stroomversnelling. Toch merken we dat de overheid er nog gaten laat vallen. Sommige diensten zijn niet mee in die digitalisering, zowel in de back-office als de front-office. Deze ordonnantie komt daaraan tegemoet. Ze heeft betrekking op alle publieke diensten in het Gewest, werd opgesteld in samenspraak met de organisaties en met een termijn van 5 jaar voor de implementatie is het niet overhaast.

Een studie van het BISA deze zomer toonde aan dat Brussel het over het algemeen goed doet in digitalisering. We houden ons sterk in België en presteren beter als het gemiddelde van de EU. De Brusselse bedrijven stonden er speciaal in het spotlight. Qua integratie van digitale technologieën door de ondernemingen licht het BHG ruim boven het gemiddelde van de EU. Dat is iets om fier op te zijn en iets dat we moeten blijven aanmoedigen. Andere dingen kunnen beter, zoals de supersnelle verbinding. De uitrol van 5G die deze legislatuur mogelijk gemaakt is, is dan ook belangrijk en een sterk voordeel voor veel van de hoog presterende bedrijven. Ook qua digitale overheidsdiensten doen we het zo slecht niet. Maar, de overheid moet o.a. meer werken vanuit gebruikersperspectief. Dat kan je zeggen van zowel de digitale als de analoge dienstverlening trouwens. Dat zou resulteren in administratieve vereenvoudiging en gebruiksgemak, ook voor onze Brusselse ondernemer. Daarom ineens mijn eerste vraag aan u, meneer de minister:

  • Bij de transitie naar digitaal, hoe worden de diensten bijgestaan om die ommezwaai naar gebruikersperspectief te maken? Zijn er momenteel initiatieven om de bestaande digitale diensten daarin te evalueren en ondersteunen?

De resultaten van de BISA studie zijn heel positief voor een technologie die, relatief gezien, nog heel jong en nieuw is. Daar kunnen we ons toch aan optrekken. Recent kwam digitalisering nogal negatief in het nieuws. De digitale kloof is iets dat politieke aandacht en middelen verdient. Maar de grootste fout zou zijn om daardoor de rem op de digitale ontwikkeling te zetten.

Deze ordonnantie vindt daartoe het juiste evenwicht. Ze verzekert het recht op digitale dienstverlening door de overheid. Digitale dienstverlening is minder beperkend voor de burger. Procedures en vragen kunnen 24/7 opgestart worden. Het bespaart aan onnodige bezoeken aan het loket, waarbij je niet de juiste papieren bijhebt bijvoorbeeld. Bovendien is het ook een troef voor ons multilinguaal Brussel. Een site is veel gemakkelijker te vertalen als zorgen voor een permanente meertalige aanwezigheid op de verschillende diensten en locaties.

Onze Brusselse loketten schieten jammer genoeg nog vaak tekort in die meertaligheid. Voor Nederlandstaligen, ongeacht hun digitale skills, is het niet ongewoon om niet in de eigen taal verdergeholpen te kunnen worden. Dat probleem bestaat al lang, dus voelt het een beetje wrang om over deze ordonnantie zoveel ophef te horen. Voor veel mensen houdt dit een verbetering in qua contact met de overheid. Het overstijgt de beperkingen van de fysieke toegang en kan een ‘equaliser’ zijn. Digitalisering zorgt voor meer kwaliteit, gebruiksgemak en inclusiviteit van de overheid. Zo bouwen we ook mee aan de ‘Smart City’ van morgen.

Maar het is niet al digitaal dat de klok slaat. De ordonnantie schrijft daarnaast voor dat er nog steeds een fysiek onthaal, telefoon en postadres, alsook ondersteuning voor de digitale weg, beschikbaar moet zijn. Op deze manier verzekeren we dat ook Brusselaars met lagere digitale skills, terecht kunnen. Zo is het Brussels Gewest een van de eerste die dit proces van digitalisering in regels giet én de garantie van fysieke toegang inbouwt. Het is geen verhaal van tegengestelden. Digitaal Brussel opent die ruimte. Ze creëert extra rechten voor de Brusselaar en vormt een goed evenwicht.

Maar het mag zich niet ontaarden in een vrees voor technologie en vooruitgang. Het heeft geen zin om de digitale kloof te bevriezen. We moeten hem net dichten, en dat betekent continu inzetten op digitalisering. Het verder promoten en aanleren van skills voor de Brusselaar, nieuwe mogelijkheden en innovatie aanmoedigen, een overheid fit voor de 21e eeuw. Dat zal onze hoofdstad ten goede komen, want digitalisering zorgt voor veel welvaart voor de Brusselaars, voor jobs, economische mogelijkheden, vereenvoudiging, toegang, rechtszekerheid, …

Het is dus positief voor de burger, de bedrijven en de overheid. Brussel zit daar op de goede weg, maar het zal een blijvende investering vragen. Daarbij mogen we de ogen niet sluiten voor de uitdaging, we moeten het durven benoemen, maar we moeten ze ook niet groter maken dan ze is."

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder