Sla navigatie over

Khadija Zamouri: "In meertaligheid op school vervult Brussel een voorbeeldrol"

Brussel 4-10-2023 | Vlaanderen heeft recent een nieuwe instelling opgericht, het Leerpunt. Zij zullen leerkrachten ondersteunen bij de verschillende uitdagingen, door vormingen en materiaal aan te bieden. Dat is goed, zegt Khadija Zamouri, het OCB vervult die rol in Brussel al meer als 20 jaar. Het is dan ook opvallend dat Vlaanderen aangeeft 'geïnspireerd' te zijn door het Verenigd Koninkrijk. Het toont nog maar eens aan dat we binnen de landsgrenzen ook nog veel van elkaar kunnen leren en we gebaat zijn bij een betere samenwerking.

Khadija Zamouri: "Ik denk inderdaad dat het Leerpunt al veel kan leren van het OCB. Ze moeten het warm water niet terug opnieuw uitvinden in Vlaanderen. Het lijkt me dan ook nuttig als u dat rechtstreeks aanbrengt bij minister Weyts, @collega-raadslid Gilles Verstraeten. In Brussel staan we al langer voor die uitdaging van meertaligheid en diversiteit, en het OCB heeft daar een grote expertise rond ontwikkeld. Gemeenten zoals Vilvoorde komen nu achterna, samenwerking kan daar zeker bij lonen.

Het mag echter wel duidelijk zijn dat we er een verschillende visie op meertaligheid op nahouden ten opzichte van de minister. Onze partij zou graag zien dat wie uit het Nederlandstalig onderwijs komt volledig drietalig is: Nederlands, Frans en Engels. Dat biedt toekomst voor hen, zowel op de arbeidsmarkt als in de Brusselse maatschappij. En kinderen met nog een andere thuistaal krijgen zo een streepje voor. Idealiter komt er natuurlijk eenzelfde drive bij het Franstalig onderwijs.

Wij bekijken die meertaligheid inderdaad met een positievere blik dan de N-VA. En toch, de competentie van meertaligheid werd unaniem gestemd en met veel enthousiasme onthaald in het Brussels parlement, door alle fracties. Hoe komt het dan dat we bij onderwijs, toch een moment in de vorming van het kind waar ze enorm veel leren, ons zo beperkend willen opstellen?

Er moet inderdaad ingegrepen worden op het dalende onderwijsniveau. Maar dat doe je niet door de identiteit van de kinderen te ontkennen. En of je het nu wilt of niet, de thuistaal maakt deel uit van die identiteit. Een onderzoek van de KUL van 2019 toont aan dat leerlingen met een migratie-achtergrond zich minder thuis voelen op school en lagere punten hebben op wiskunde en Nederlands. Het antwoord van de Vlaamse minister is om er nog meer op te hameren.

Die studie toont echter aan dat diversiteitsbeleid het verschil kan maken. Een assimilatie-aanpak, waar bv. enkel Nederlands binnen de schoolmuren mag gesproken worden, heeft negatieve effecten op het welzijn én de prestaties van leerlingen met een migratieachtergrond. En dat is net het publiek dat we voor een groot deel in Brussel hebben. Een multiculturele aanpak daarentegen, werpt voor iedereen vruchten af. Ook voor de Nederlandstaligen, want anders riskeren zij om in een soort van “VGC-bubbel” terecht te komen, waar ze andere talen mislopen. Dat is ook iets waar we voor moeten oppassen."

Daarnaast spreken we in deze commissie, maar ook vooral die van economische zaken en tewerkstelling in het Brussels parlement, vaak over schoolmoeheid en -uitval. Als je het signaal geeft aan kinderen dat een deel van hun identiteit geen plaats heeft of er niet mag zijn, dan werk je dat in de hand. Ze haken af.

Dus nee, volgens ons is de aanpak van minister Weyts niet de juiste, maar getuigt die net van een enge, exclusieve visie. Daarnaast pleit collega Verstraeten voor meer zomerscholen. Die kunnen een deel van de oplossing zijn, maar het vervroegen van de leerplicht, het beter indelen van de zomervakanties, meer inzetten op inclusie én excellentie, daar ligt volgens mij veel meer een antwoord. Een aanpak zodat we elke leerling kunnen meekrijgen en niet één bepaald soort leerling.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder