Sla navigatie over

Khadija Zamouri over de ondersteuning van Brusselse handelaars bij publieke werken

Brussel 11-10-2023 | Khadija Zamouri: Brussel vernieuwt, Brussel investeert en Brussel verandert. Dat zien we rondom ons, of het nu in Jette, aan het Centraal Station of aan Josaphat is. Investeren in onze infrastructuur is goed en nodig. Niet alleen om verbeteringen aan te brengen, maar ook om innovatie en up-to-date toepassingen mogelijk te maken. Ik denk aan het zetten van laadpalen in de straat, aan meer groen, aan het upgraden van de tramlijn, van de leidingen enzovoorts. Maar de impact op de handelaars dichtbij die werken moet juist ingeschat en vergoed worden.

Stadsaanpassingen nemen tijd in beslag, veel tijd soms en dat kan voor wrevel zorgen bij de bewoners en ondernemers in de buurt. De ondernemers worstelen met -zeker bij werken die aanslepen- het gebrek aan inkomsten. Tijdens de werken is er minder passage, minder bereikbaarheid en dus moeilijker om omzet te draaien. Dat is gevaarlijk, want een handelskern moet leven om aantrekkelijk te zijn. Op lange termijn zouden de lokale ondernemingen in principe wel varen bij deze investeringen. Een goed beheer van de openbare ruimte komt hen ook ten goede. Helaas horen we van de ondernemingen dat zij twijfelen over die lange termijn: of ze er nog wel zullen zijn om er van te genieten. Khadija Zamouri, Brussels parlementslid, kaartte de effectiviteit van het vergoedingsmechanisme dan ook aan bij staatssecretaris voor Economie, Barbara Trachte.

Met de energiecrisis nog dicht bij ons, en de Coronacrisis vers in het geheugen, is het geen evidentie voor ondernemingen om een ‘appeltje voor de dorst’ opzij te hebben liggen. Hun appeltjes zijn opgebruikt. Daarom is het voor sommigen moeilijk om de werken te verteren.

De Brusselse regering voorziet evenwel een vergoeding voor de ongemakkelijke situatie waar onze handelaars in terecht komen. Als de werken plaatsvinden voor op zijn minst 29 opeenvolgende dagen, als ze aan de bouwplaats liggen en nog andere voorwaarden. Indien het aantal VTE minder dan 2 is, dan krijgt de zaak 2.000 euro. Tussen 2 en minder dan 5 stijgt het bedrag naar 2.350 euro en bij 5 tot net geen 10 VTE spreken we van 2.700 euro.

Onze Brusselse regeling is al intelligenter dan die van Vlaanderen, waar 9 werknemers i.p.v. VTE de ‘cut-off point’ vormen. Met onze bedragen zijn we ook vrijgeviger dan Vlaanderen (waar de hinderpremie steeds €2.000 bedraagt), al is daar ook de mogelijkheid van een sluitingspremie.

De hinderpremie is een belangrijk instrument, maar we moeten het ook regelmatig herzien om de kwaliteit te verbeteren. Zo kunnen we gerichter werken met hetzelfde budget. Nu gaat het om een lineaire premie, met nieuwe technologie en informatie is het misschien mogelijk om deze premie gerichter toe te kennen.

Recent lazen we in Bruzz dat Brussel (stad Brussel en het Gewest) de schadevergoeding voor winkeliers rond de werf van metro 3 uitbreidt. Eerder werd er al een speciale premie ingevoerd. De metro is een project van lange adem, en daar houdt het Gewest nu ook rekening mee. Bij sommige werken is er dus, terecht, meer flexibiliteit. Naar aanleiding van metro 3 en de situatie bij het Zuidpaleis gaat hier veel aandacht naartoe. Dat is goed want het is bijzonder moeilijk om terug leven te blazen in een dode handelskern. Het doel van deze premie blijft uiteindelijk om de handelskernen levend te houden. Khadija vraagt zich dan ook af of deze maatregel werd geëvalueerd.

Staatssecretaris Trachte geeft in haar antwoord aan dat Brussels Mobiliteit bezig is met een herwerking van de ordonnantie en dat HUB en BEW samen gaan nadenken over wijzigingen aan het vergoedingsmechanisme. Ze geeft ook aan dat HUB, via teams, nauw betrokken is bij de handelaars. Een concrete evaluatie kon echter niet voorgelegd worden. Dat blijft volgens Khadija toch het minimum alvorens er een wijziging kan voorgesteld worden.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder