Sla navigatie over

BRUSSEL - Op zaterdag 25 maart kwamen de Brusselse Open Vld'ers bijeen voor het Open.brussels stadscongres. In drie hoofdstukken met titels leven, maken en groeien, bespraken meer dan honderd Brusselse leden en sympathisanten 24 beleidsthema's. Het inhoudelijk stadscongres kadert, samen met het voorbije zomercongres van juni, binnen een intern vernieuwingstraject waaruit een wervend verkiezingsprogramma moet volgen.

 

Staatssecretaris Alexia Bertrand trapte het congres af op het lied 'Brussels' van Arno. Brussels parlementsleden Khadija Zamouri en Carla Dejonge gaven het startschot voor een vurig debat. Ook over gevoelige thema’s werd er vrij snel een consensus bereikt. Het bewijst dat de Open Vld in Brussel op een frisse, optimistische en stedelijk liberale manier naar de toekomst kijkt.

Maken, leven en groeien in Brussel.

Na een participatief traject, onder leiding van twaalf nieuwe gezichten, werd een ontwerptekst voorgesteld waarop geamendeerd kon worden. In groepen van vier namen Imane Belguenani, Chloë Van Hoegaerden, Ethel Savelkoul, Frederik Ceulemans, Vincent Riga, Quentin van den Hove, Martine Raets, Ibrahim El Ouakili, Sheraz Rafi, Valérie Libert, Franc Bogovic en Kurt Deswert het heft in handen om het congres vlot en positief te laten verlopen. Met resultaat! De aanzet voor een stevig programma werd goed onderbouwd.

Betreft wonen willen de liberalen voorloper zijn als het gaat over innovatieve woonvormen. Het komt tegemoet aan een nieuwe trend waarbij stedelingen op zoek gaan naar alternatieve manieren om betaalbaar en comfortabel te kunnen wonen in de stad. Open Vld brussel wil, in samenwerking met bestaande actoren een Brussels platform ‘Brussels Housing Futures’ dat als infopunt en als actor innovatieve woonvormen combineert en uittest.

Ook het neutraliteitsbeginsel kwam bij de Brusselse liberalen aanbod. Na stemming bleek een meerderheid mee te gaan in een pragmatische kijk op het dragen van religieuze symbolen. Voor onderwijs, één van de prioriteiten voor de Brusselse liberalen, wordt een pioniersrol weggelegd die meertaligheid op school verder omarmt. De leden beschouwen immersieonderwijs en een meertalige pedagogisch systeem als een absolute troef om, ook in de toekomst, jonge Brusselaars vooruit te helpen.

24/7 Liberaal

Goed bestuur en fiscaliteit blijft bijzonder belangrijk voor de partij. Zo wil men naar een gezonde maar eerlijke begroting voor de Brusselse context. Zo pleiten de liberalen ervoor dat de inkomensbelasting (deels) wordt betaald op de plek van tewerkstelling ipv. enkel in de woonplaats. Verder in het onderdeel 'goed bestuur' willen de liberalen dat de lokale opkomstplicht afgeschaft wordt, dat er fusies tussen gemeentes gebeurt om tot 100.000 inwoners per gemeente komen en moeten de vele EU-burgers die het gewest kent ook regionaal mee kunnen stemmen. 

Tot slot werd elk amendement voorzien van een 'liberale tag'. Deze zeven liberale kernwaarden moeten dienen als rode draad doorheen het programma. Vrijheid, emancipatie, goed bestuur, groene groei, innovatie, pionier en vooruitgang maken de tekst vierentwintig op zeven liberaal.

 

Sven Gatz

Voor dat minister Sven Gatz met een wervend laatste woord het congres afsloot, werd nog een duurzame heraanleg van tijdelijke terrassen en een globaal plan voor het herstellen van het stedelijk weefsel en de connectie tussen wijken veroorzaakt door de Noord-Zuidverbinding goedgekeurd.

"Met dit congres bouwen we aan een sterk fundament voor een overtuigend verkiezingsprogramma. Samen met een deze sterke liberale groep gaan we met veel vertrouwen richting verkiezingen. Aangevuld met overtuigende resultaten zoals de bouw van metro 3 tonen we met deze voorstellen dat het liberaal verhaal in Brussel het enige recept is voor een beter en vrij Brussel" - Sven Gatz

 

Ontdek alle foto's hier: https://photos.app.goo.gl/CxdXfqrX8bYme4or5

 

Open Vld Brussels

 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder