Sla navigatie over

Commerce Training vraagt een coherent kader voor duaal leren: “Wie schoolmoe is, is daarom niet leermoe”

“In Vlaanderen mag een jongere die leert en werkt (duaal leren) ongeveer 600 euro verdienen als maximum, terwijl in Franstalig België (Formation en alternance) dit als minimum geldt.” Imane Belguenani (Open Vld) geeft een scherp voorbeeld van incoherentie in het beleid na de ontmoeting van Open Vld met Dylan Geeringhs, sectorconsulent bij Commerce Training. De vzw Commerce Training is het opleidings- en loopbaanfonds voor de handel, opgericht door de sociale partners van de paritaire comités 119, 202, 311 en 312. Het wordt dus paritair beheerd door vakbonden en werkgeversorganisaties. Sinds enkele jaren staan ze ook in voor Duaal Leren en Formation en Alternance binnen de sector. Dit is een systeem waar jongeren een diploma kunnen halen terwijl ze werken en leren op de werkvloer.

Zowel het Nederlandstalig als het Franstalig systeem, Duaal Leren en Formation en Alternance, hebben elk hun troeven, maar ook hun gebreken. De grootste tekortkoming blijkt toch het gebrek aan eenvoud en coherentie over de twee systemen heen. Dit belet dat het kan doorgroeien als instrument om schoolmoeheid tegen te gaan en jongeren snel zinvol in te schakelen. Buitenlandse voorbeelden tonen het enorm potentieel van Duaal Leren. Maar bij ons hebben beide netten andere erkenningsvoorwaarden voor werkplekken, andere verloning, andere vakanties, een andere mentoropleiding. Er is aan de ene kant een conservatisme vanuit het onderwijs, waardoor nieuwe, meer arbeidsmarktgerichte richtingen geen kans krijgen. Opleidingen vertrekken nog steeds niet vanuit de vraag van ondernemers. Ze zijn niet afgestemd op de richtingen en competenties die de arbeidsmarkt verwacht. Er is terughoudendheid van ouders en scholen, waardoor de instroom van leerlingen naar Duaal Leren laag blijft. Aan de andere kant is er te weinig focus op grote werkgevers en blijft het aanbod beperkt tot lokale KMO’s die de scholen zelf contacteren. Het potentieel aanbod aan stageplaatsen blijft zo onderbenut. Er is ook geen globaal aanbod, platform, waar leerlingen en hun ouders, het hele aanbod aan Formation en Altenance en Duaal Leren kunnen terugvinden. 

Uit de vele bedrijfsbezoeken die Open Vld Brussel de afgelopen jaren deed, bleek overduidelijk dat ondernemers meer dan ooit willen investeren in opleiding. Bedrijven starten hun eigen academies, bouwen eigen opleidingstrajecten uit … “Er is in onze steden een enorm potentieel aan jongeren die wel schoolmoe zijn, maar die we toch zinvol kunnen opleiden” reageert Quentin van Hove“Schoolmoe is niet hetzelfde als leermoe”. 

Ilse Carlé besluit: “De ondernemers staan meer dan ooit open voor duaal leren. Ze vragen vooral coherentie, transparantie en goede communicatie. De ondernemers, de jongeren en hun ouders zien vaak het bos door de bomen niet. Vooral in en rond Brussel, waar het Franstalig en Nederlandstalig systeem naast elkaar bestaan is de huidige aanpak verwarrend”.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder