Sla navigatie over

Uitzendarbeid als brug naar vast werk: Federgon pleit voor realistische oplossingen

Federgon bezocht onlangs het Brussels parlement en deelde hun memorandum met Open Vld Brussel tijdens een ontmoeting met Imane Belguenani, Carla Dejonghe en Kurt Deswert. De boodschap was duidelijk: “er is een arbeidsmarktmismatch, en uitzendarbeid kan een onderdeel van de oplossing zijn.” 

 

Imane Belguenani benadrukt het belang van gesprekken met verschillende belanghebbenden op het terrein om de knelpunten beter te begrijpen. "Dankzij onze vorige bedrijfsbezoeken, weten we dat er sprake is van een mismatch. Wat de werkgever zoekt en de arbeidsmarkt aanbiedt komt vaak niet overeen.” 

 

Uitzendarbeid biedt een laagdrempelige manier om de arbeidsmarkt te betreden. Dat is interessant voor de werkgever, de klant-gebruiker én de werknemer. Die laatste kan zo de job uittesten, de werkplek leren kennen en nuttige skills opbouwen. Bovendien is uitzendarbeid onderworpen aan strikte regelgeving, met een toezichthoudend paritair comité. Desondanks heerst er soms, ook in Brussel, een negatieve perceptie rond deze vorm van werk. Het vooroordeel luidt dat interim werk enkel precaire en lage kwaliteitsjobs betreft. 

 

Federgon heeft hier een nuchtere blik op en erkent dat uitzendarbeid niet altijd het ideale scenario is. Maar, we mogen de werkzoekenden ook geen valse beloftes doen. Het traject waar een werkzoekende in één keer naar een voltijds contract van onbepaalde duur gaat, is niet meer de realiteit van vandaag. Het verloopt meestal via stage, opleiding, uitzendarbeid en contracten van bepaalde duur. Dat moeten we durven benoemen, zeker in Brussel. 

 

Arnaud Le Grelle: “Het verwerven van (een eerste) werkervaring vergemakkelijkt de weg naar een vaste baan. Uitzendarbeid vormt een deel van de oplossing.” 

 

Wat de problematiek zeker niet vooruithelpt is het vaak te kleine verschil tussen minimumloon en werkloosheidsuitkering. Ook de zogenaamde werkloosheidsval: bepaalde sociale voordelen als werkzoekende vallen weg (en kosten veel) als je werkt. Open Vld werpt dat probleem al lang op én zet zich in voor hervormingen op de arbeidsmarkt zodat werken meer loont. Federgon stelt een geleidelijke overgang voor, waarbij sociale voordelen niet abrupt worden afgekapt of verleend. Een geleidelijke overgang zou helpen om het voordeel van werken te duiden, ook voor korte periodes, zeker voor mensen in armoede die noodgedwongen slechts tot aan het einde van de maand kijken. Want tewerkstelling blijft de primaire oplossing voor armoedebestrijding.

 

Ons sociale systeem, ook de werkloosheidsuitkering, is er één van rechten én plichten. Meer inspanningen en controle zijn nodig op het gebied van activering, met speciale aandacht voor arbeidsongeschikten, langdurige werkzoekenden en 45-plussers. Deze doelgroepen vereisen een bijzondere ondersteuning. Met arbeidsongeschikten moet flexibeler omgesprongen worden, en kijken naar wat er wel mogelijk is, bv. 3u in de week werken. De stap naar (opnieuw) werken kan echter uitdagend zijn voor iedereen. Uitzendarbeid kan binnen dat geheel een waardevolle tussenstap zijn.

 

Kurt Deswert nuanceert: “Dat werkloosheidscijfer is wel lager dan men denkt. Velen werken in de grijze economie. Regularisatie van zwartwerk is nodig. Hiervoor werden de dienstencheques reeds geïntroduceerd, wat nog steeds als een succes blijkt. Het is een win-win voor zowel de werker, onderneming als overheid.” (Lees het opiniestuk van Khadija Zamouri https://www.openvldbrusselarchief.be/Nieuws-2421 )

 

Work-life balance zorgt voor goesting om te werken. Federgon kaart echter een groeiende polarisatie op de arbeidsmarkt aan. Het gevoel van een grotere kloof, tussen ‘haves’ & ‘have-nots’ tussen thuiswerkers en zij die nooit thuis kunnen werken, tussen mensen met en zonder tankkaart. Een goede mobiliteit is dus essentieel. Carla Dejonghe benadrukt: “Projecten zoals Metro 3 boosten de stadsmobiliteit en ontsluiten opportuniteiten op onze arbeidsmarkt, wat helpt om zo’n polarisatie te minderen.” (Lees het opiniestuk van Carla Dejonghe: https://www.openvldbrussel.be/dag_van_de_schoonmaak_de_metro_is_ook_een_kwestie_van_gelijke_kansen_en_levenskwaliteit_opiniestuk_carla_dejonghe )

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder