Sla navigatie over

Op bezoek bij Femarbel : Private rusthuizen moeten ook één van de partners zijn bij de nakende vergrijzingsgolf

In de zorgsector zijn deze legislatuur enkele veranderingen doorgevoerd, ook bij de rust- en verzorgingstehuizen. Daarom is het nuttig om even het bilan op te maken. Femarbel presenteert haar memorandum bij een bezoek aan het Brussels parlement, met Imane Belguenani, Christian Radermecker (Femarbel), Martine Raets en Carla Dejonghe: “De sector van de rusthuizen is gebaat bij pragmatici”.  

Christian van Femarbel aarzelt niet om met de deur in huis te vallen. Als de federatie kijkt naar de evolutie van de sector zien ze een aantal problemen. Als eerste stellen ze zeer duidelijk: er zijn te veel (ongebruikte) bedden. In Brussel heeft de sector zich nog steeds niet hersteld tot pre-Corona tijden. Die bedden worden toegekend via een vergunning van de Brusselse overheid. Brussel wil er nu recupereren. Perfect valide, zegt Fermabel, maar doe dat op een slimme manier. 

 

Rust- en verzorgingstehuizen worden beheerd door de publieke (OCMW’s), associatieve en privésector. Het voornaamste probleem is dat er, via een ordonnantie vorig jaar, beslist werd om de private sector tot 50% terug te willen brengen, ten voordele van de publieke sector. Tijdens de parlementaire bespreking heeft Khadija Zamouri, parlementslid voor Open Vld Brussel daar kritiek op geuit. De kwaliteit van de verzorging, tijd geven voor de overgang, investeringszekerheid garanderen zijn belangrijke overwegingen in zo’n ingrijpende verandering. “Bovendien zitten veel OCMW’s al in budgettaire moeilijkheden. Ze kunnen de huidige rusthuizen niet dragen, laat staan nieuwe.” vult Imane Belguenani aan. Cijfers van Femarbel bevestigen dat: 20% van de rusthuizen is virtueel failliet. 

 

Femarbel pleit dan ook voor een herziening van de ordonnantie, waarbij het kerndoel (minder vergunde bedden) overeind blijft. Maar er zou ook rekening worden gehouden met de kwaliteit, een minder snel terugvorderingsregime en een betere overgang. Dat laat ruimte om te herstellen (van Covid) en om te herstructureren. Het zou een betere waarborg voor de sector bieden, maar vooral voor de rusthuisbewoner zelf. Bovendien nadert de vergrijzingsgolf ook in Brussel. Er moeten voldoende spelers overeind blijven om daar een antwoord aan te bieden. Dat riskeren we als er nu te dogmatisch wordt gewerkt. 

 

«La procédure prévue pour la récupération des lits excédentaires telle que mise en place à l’initiative du Ministre Maron est totalement aveugle. Elle ne tient pas compte de la réalité des besoins sur un plan local ni de la qualité des services proposés. Elle est, en outre, discriminatoire à l’égard du secteur privé» - Christian Radermecker  

De ordonnantie is niet het enige punt waar Femarbel verbeteringen wil aanbrengen. Hun memorandum vat de hele sector en haar uitdagingen. Een paar daarvan grijpen in op bekommernissen die we vaak horen tijdens onze bedrijfsbezoeken: de arbeidsmarkt. De zorgsector worstelt met een personeelstekort. Een deel van het personeel kiest er steeds vaker voor om zelfstandig of ad interim te werken. Dat brengt een hogere kost voor de werkgevers met zich mee. Femarbel vraagt om het kader rond het personeel in rusthuizen aan te passen aan de realiteit van vandaag: in functie van de patiënt. Het zou ook helpen bij het personeelstekort. 

 

“Er is nood aan ergotherapeuten, animatoren, logopedisten enz. Een patiënt met cognitieve problemen is niet gebaat met een verpleger maar met cognitieve stimulatie.” – Femarbel 

 

Femarbel wil graag onpartijdige duidelijkheid via een universitaire ‘wie doet wat’ studie van het rusthuispersoneel. Met als centrale vragen: wat is er nodig, welke doelgroep, wie wordt er gebruikt voor wat ze echt willen doen. Sommige klassiekers, maar daarom niet minder pertinent, komen ook terug: wat met de te grote planlast voor de directeur, of een betere afstemming tussen praktijk en opleiding, of zelfs een gelijkstelling van buitenlandse diploma’s? Het zijn zaken waar Open Vld Brussel ook steevast voor pleit.

 

Als ik denk aan de zorg en de toekomstige uitdagingen zie ik ook een grote rol weggelegd voor nieuwe technologieën. Bij valpreventie staan ze bijvoorbeeld al heel ver.”Carla Dejonghe 

Dat wordt beaamd door Femarbel: technologie kan zeer waardevolle ondersteuning bieden in de uitvoering van de zorgtaken. In ’t verlengde hiervan hebben ze nog een suggestie: voeg bij de rusthuis-financiering een post toe voor nieuwe technologieën, investeringen (met bewijs). Zodat rusthuizen gepromoot worden om daarvoor te gaan. Een overheid die innovatie promoot, da’s geen slecht idee volgens Open Vld Brussel. 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder