Sla navigatie over

Op bedrijfsbezoek bij Lidl samen met Comeos: “Laat ons zelf inschatten wat voor ons werkt”

Als het op supermarkten aankomt, is Lidl een naam die staat als een huis. Als internationale speler is Lidl de grootste Europese retailer, met een stevige voet aan de grond in 33 landen. Ook in onze bruisende hoofdstad is Lidl alom aanwezig, met 16 winkels en nog eens 4 nieuwe projecten op komst. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een team van zo'n 650 medewerkers. 

Lidl tracht zich te onderscheiden door kwaliteitsvolle producten aan te bieden tegen scherpe prijzen. Doordat hun assortiment voor 48% bestaat uit verse lokale producten en zorgvuldig is samengesteld, is er geen ‘overaanbod’ aan keuze. Dit vermindert de keuzestress bij consumenten. “We proberen het eigenlijk zo simpel mogelijk te maken voor onze klanten!” legt Isabelle Colbrandt, afdelingshoofd bedrijfscommunicatie, ons uit. En dat wordt geapprecieerd, want ze sleepten de prijs voor beste winkelketen van België binnen voor het jaar 2023-2024. 

Bijna 50% aan verse lokale producten, dat toont dat ook duurzaamheid hoog op de agenda staat bij Lidl. Hun focus ligt op drie pijlers: klimaat, circulaire economie en het tegengaan van voedselverspilling.   

Op het gebied van klimaat streeft Lidl tegen 2030 naar een 80% reductie van hun eigen emissies. Een van hun maatregelen om dit te bereiken is het investeren in zelfopgewekte hernieuwbare energie. In de circulaire economie zet Lidl in op hun REset Plastic strategie. Hun doel is dat al hun huismerkverpakkingen maximaal recycleerbaar zijn en bestaan uit 25% gerecycleerd materiaal. 

Imane Belguenani: “Wat met het statiegeld?”  

Lidl laat ons weten dat de inzamelgraad van plastic in België één van de beste ter wereld is (85%). “In de eerste plaats moeten we dus kijken of de 90% inzameling die Europa vooropstelt tegen 2030 niet haalbaar is met bijkomende initiatieven, zoals een betere inzameling in bedrijven. Als men dan toch zou overgaan naar statiegeld is Comeos voorstander om dit digitaal te doen, gezien de blauwe zak een goed systeem is!Klaas Soens, directeur van Comeos, geeft wel aan dat dit grote inspanningen én vraagstukken presenteert.  

Met hun "Good Taste, Zero Waste" initiatief vermijdt Lidl voedselverspilling: producten die niet meer verkocht kunnen worden -maar wel geconsumeerd- bundelen ze in pakketten en verkopen ze tegen lage prijzen. Dit initiatief heeft alleen al in 2023 in de Brusselse regio 91 ton voedselverspilling voorkomen. Het grootste deel van de opbrengst van dit project gaat naar de voedselbanken. Een win-win-win dus. 

We hebben een zeer positieve relatie met de voedselbanken. De samenwerking verloopt zeer goed. Als initiatieven zo succesvol zijn, laat ons dan de vrijheid om deze verder uit te voeren zonder inmenging.” - Lidl 

 Sven Gatz vult aan: “Alle spelers zijn inderdaad nodig om voedselverspilling tegen te gaan. Vooroordelen mogen de goede initiatieven niet boycotten. Er moeten doelen opgesteld worden en vervolgens gekeken naar het resultaat. 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder