Sla navigatie over

Op bezoek bij MicroStart: Integratie via ondernemerschap - MicroStart help micro-ondernemingen aan financiering

MicroStart helpt bij het financieren en begeleiden van micro-ondernemingen. Gedreven door een visie op een inclusieve samenleving zetten ze in op integratie van migranten via ondernemerschap. Zo kwam Open Vld Brussel hen op het spoor. Bijna even efficiënt als een bank, maar nog te weinig gekend. “Als men wordt afgewezen door een bank, betekent dit niet het einde!” - Olivia Van den Bogaert 

MicroStart biedt microkredieten aan, variërend van 15.000 tot 25.000 euro. En met succes. Neem Mohammed, een ondernemer die bij traditionele banken door zijn onzekere situatie als vluchteling uit Syrië zijn weg niet vond. Hij baat nu met succes zijn restaurant, Baladi, uit. MicroStart richt zich daarom veel op ondernemers met een migratieachtergrond, maar ook op vrouwen. Groepen die vaak tegen extra barrières aanlopen. De drempels voor gelijkstelling van diploma's, taalbarrières en een gebrek aan bankhistorie zijn evenveel obstakels voor deze doelgroep. Niet bij MicroStart. “We zetten ons voortdurend in om een 'nee' te transformeren tot een 'ja'. Deze doelgroep heeft al te vaak met afwijzingen te maken gehad.” - Martijn Crabé.

Met 11 jaar ervaring heeft MicroStart een aanzienlijke impact. Een impactstudie door KPMG bevestigt dit. Meer dan 5000 ondernemers konden via MicroStart financiering bekomen. Dit was goed voor de creatie van ongeveer 9000 banen. Bovendien blijkt uit de studie dat 82% van de ondernemers succesvol blijft op de arbeidsmarkt. Elke micro-ondernemer draagt bovendien bij tot gemiddeld 0,6 nieuwe banen in onze economie.

Drie etappes zijn doorslaggevend in de aanpak van MicroStart. Met de hulp van experts, adviseurs en vrijwilligers is er eerst de begeleiding bij de opstart, waarbij opleidingen, workshops en coaching worden aangeboden. Daarna volgt de financiële ondersteuning, waarbij kredieten worden toegewezen na analyse. Tot slot biedt MicroStart ook begeleiding na de opstart, inclusief advies en coaching. Al wordt er van deze fase nog niet genoeg gebruik van gemaakt. 

MicroStart wil ondernemerschap toegankelijk maken voor iedereen: men struikelt vandaag al snel over de overflow aan informatie, de administratieve barrières zoals de beroepskaart, of nog de kleine letters gelinkt aan steunmaatregels. De regelgeving moet transparanter en eenvoudiger, klinkt het. Ook pleiten ze dat de informatie verkrijgbaar is in het Engels. “Dit mag niet worden geassocieerd met het idee dat mensen zich niet willen integreren. In werkelijkheid draagt het starten van een bedrijf juist bij aan het integratieproces”, merkt Sven Gatz op. 

MicroStart kan wat extra bekendheid en zichtbaarheid gebruiken beseffen ze. Daarom werken ze samen met hub.brussels, het Brussels agentschap voor ondernemen. 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder