Sla navigatie over

Brussel - Brussel herbergt één van de toonaangevende studio's voor visuele effecten in de filmindustrie, UFX Studios. De Tax shelter, waarbij overheidsfondsen iets meer dan 40% van de Belgische uitgaven van een film dekken, trekt filmmakers aan. “De federale regering is van plan dit percentage te verlagen. Dit baart ons zorgen. Dit is slecht nieuws voor de audiovisuele sector,” zegt Bastien Sirodot van UFX Studios.  

Met een kernteam van 12 medewerkers in Brussel, ondersteund door ongeveer 25 freelancers en een toegewijd ondersteuningsteam van 5 hebben ze een indrukwekkend portfolio van ongeveer 30 films en series per jaar. De studio staat bij uitstek bekend bij filmmakers op zoek naar hoogwaardige visuele effecten.

In tegenstelling tot computer gegenereerde beelden (CGI), die afhankelijk zijn van computerprogramma's om personages en animaties te creëren, richten visuele effecten (VFX) zich op het verbeteren van bestaande beelden of films door boeiende effecten toe te voegen. UFX Studios blinkt hierin uit en combineert hun expertise met de visie van de filmmaker. UFX Studios onderscheidt zich naar eigen zeggen van andere spelers door hun betrokkenheid bij elke fase van de filmproductie: van fondsenwerving en coproductie tot postproductie. 

België heeft een aantal troeven om filmmakers aan te trekken, waaronder lagere decorkosten in vergelijking met buurlanden of nog een ‘soepelere’ procedure voor kindacteurs. Het doorslaggevend voordeel is de Tax shelter. Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen hierdoor genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze investeren in Europese audiovisuele producties, podiumkunsten of videospellen, mits een aantal voorwaarden. Filmmakers zoeken daarom filmlocaties in België.

De federale regering zou de taks shelter willen verlagen. Het kost inderdaad veel. UFX Studios volgt de redenering niet volledig: “Een film creëert economische meerwaarde, van fiscale opbrengsten tot werkgelegenheid. Het bevordert creatieve samenwerkingen.” De vermindering van de Tax shelter zal potentiële filmmakers ontmoedigen in België te investeren. Dit heeft een impact op de filmindustrie. “Opportuniteiten en talenten gaan verloren.

Andere landen gaan net nu de andere richting uit en bevorderen met incentives een meer competitieve filmindustrie ten aanzien van België, meent UFX Studios. De concurrentie is groot.

 

Onderwijs en scholing 

UFX Studios maakt zich ook zorgen over de beschikbaarheid van gekwalificeerde professionals in de sector. Ze moeten steeds vaker zelf instaan voor de opleiding van het personeel, wat veel tijd en geld kost. Ze benadrukken de nood aan gespecialiseerde onderwijsprogramma's die aansluiten bij de unieke eisen van de visuele effectenindustrie. Naarmate de populariteit van de videogame-industrie groeit, vormt dit een extra uitdaging. De game-sector vereist nog andere vaardigheden. Je kan niet zomaar van het één naar het andere overstappen. Dus zijn er opleidingen nodig. Er is een tekort aan geschoold personeel voor visuele effecten, wat de groei en het potentieel van de industrie afremt.

De zorgen die UFX Studios naar voren brengt, weerspiegelen de bredere uitdagingen waarmee de Belgische filmindustrie wordt geconfronteerd. Gezien deze uitdagingen heeft UFX Studios een duidelijke boodschap voor beleidsmakers: behoud het huidige Tax shelter-systeem en investeer in gespecialiseerde onderwijs- en trainingsprogramma's voor deze sector. Op deze manier kan België zorgen voor een constante aanvoer van talent en zijn concurrentiepositie op de wereldmarkt handhaven. Open Vld-Brussel heeft goed geluisterd. “De filmindustrie is belangrijk voor Brussel. Met mediapark en screen.brussels zetten we hier op in. Elke productie zorgt voor een hele keten van economische activiteiten. Maar de Tax shelter, die we als liberalen altijd verdedigd hebben, is uiteraard op dit moment een federale budgettaire afweging. Een fiscale stimulans dient om een sector te steunen in haar opstart, haar helpen om door te breken. We moeten de discussie aangaan, maar los daarvan moeten we de sector in Brussel blijven koesteren.Imane Belguenani, ondervoorzitter van screen.brussels nam het initiatief voor dit bezoek samen met Brussels minister Sven Gatz, Open Vld bestuursleden uit Ukkel en Sint-Gillis Stefan Cornelis en Melanie Verroken, en co-voorzitter JongVld Brussel Chloë Van Hoegaerden.

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder