Nieuws

Els Ampe: ''Eindelijk 4G-akkoord in Brussel waar Open Vld al jaren voor vecht!''
De meerderheidspartijen in het Brussels parlement (waaronder Open Vld) hebben vandaag, vrijdag 25 oktober, een akkoord bereikt dat de uitrol van 4G in Brussel mogelijk maakt. Open Vld-fractieleider Els Ampe verheugt zich: "Hiervoor strijden wij al jaren. Eindelijk wordt het mogelijk om in Brussel technologieën aan te bieden die de hoofdstad van Europa waardig zijn."

De aanpassing van het wettelijk kader was nodig om zowel nieuwe technologieën te kunnen ontwikkelen als het bestaande 2G- en 3G-netwerk performant te maken. Dit is belangrijk, wetende dat 2G nog steeds gebruikt wordt door een groot deel van de bevolking. Ook zij die geen gebruik maken van mobiel internet ondervinden onder de huidige (te strenge) norm dus hinder bij hun mobiel telefoonverkeer. De norm zal nu verhoogd worden van 3V/m naar 6V/m in het hele Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Dit verzekert zowel een kwaliteitsvol mobiel telefonienetwerk als de uitbouw van de 4G-technologie in de hoofdstad van Europa. Het uitvoeringsbesluit zal een verdeling van de norm voorzien die aan elke operator een efficiënt en optimaal gebruik van de norm toelaat.

Ter herinnering: Met uitzondering van Open Vld, stemde het Brussels parlement in 2007 unaniem de huidige (te strenge) maximum stralingsnormen voor GSM-antennes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Open VLD onthield zich toen omdat ze vreesde dat de 4G-technologie met deze stralingsnorm niet uitgerold zou kunnen worden.