Sla navigatie over

Brusselse regering

De 'Brusseleirs', ofwel de inwoners van Brussel, kozen hun eerste regionale vertegenwoordigers op 18 juni 1989. De Brussels Hoofdstedelijke Regio werd een autonome regio, net zoals de Vlaamse en Waalse regio's. De Regionale Regering is het uitvoerende orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het bepaalt de modaliteiten voor de toepassing van de wetten uitgevaardigd door het Brussels Parlement. Met Minister Sven Gatz maken we ook deel uit van de Brusselse regering in deze legislatuur en zijn we daarom in de meerderheid. De coalitie bestaat uit Ecolo, Groen, Sp.a, PS, Défi en Open Vld.

"Het spreekt voor zich dat wij, liberalen, niet de dominante factor zijn in de huidige regering. Toch hebben we sinds het begin van de legislatuur enkele belangrijke resultaten kunnen behalen. Ons innovatieve stadsproject is een gamechanger voor Brussel!", aldus Sven Gatz, Brussels Minister.

De coalitie De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit een minister-president, 4 ministers - twee Franstaligen en twee Nederlandstaligen - en drie staatssecretarissen. De regering wordt om de vijf jaar gekozen door het Brussels Parlement (de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Meertaligheid De leden van de regering zijn verantwoordelijk voor aangelegenheden die zijn gedefinieerd door de regionale bevoegdheden: stadsontwikkeling, planning, stadsvernieuwing, huisvesting, openbare werken, transport, economisch beleid, buitenlandse handel, tewerkstelling, milieubescherming, energie, lokale overheden, wetenschappelijk onderzoek en internationale betrekkingen. Sven Gatz is onze Brusselse minister verantwoordelijk voor Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en de Promotie van Meertaligheid en het Imago van Brussel. Het opstellen van de begroting is een van de essentiële bevoegdheden van de regio. Het zet de beleidsmaatregelen die gedurende het komende jaar moeten worden uitgevoerd en de daarvoor benodigde middelen, in cijfers.

Meer informatie: open.brussels of svengatz.be

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder