Sla navigatie over


Onderdak,

onderwijs
en ondernemen.

Brussel is uniek. We bevinden ons in een van de meest kosmopolitische steden ter wereld, waar vrijheid en rechtvaardigheid verankerd zijn in het DNA van de stad. Dat maakt Brussel al sinds jaar en dag een progressief baken van licht in een soms donkere en sombere wereld. Brussel is niet voor niets de hoofdstad van de vrije wereld. In Brussel maakt het niet uit wat je achtergrond is, op wie je valt of wat je religie is. Juist die vrijheid heeft ervoor gezorgd dat Brussel is wie het is. We zijn open naar de wereld toe. Als je wilt meedoen, ben je een Brusselaar.

We geloven in een vrije en welvarende stad. Dat doen we door drie kernthema’s voorop te stellen. Onderdak, ondernemen en onderwijs staan in deze campagne voor ons centraal. Want starters en ondernemers stimuleren de Brusselse economie, zo creëren we samen meerwerkgelegenheid, innovatie en economische groei. Door middel van onderwijs investeren we in de toekomst van onze kinderen en dus ook in de toekomst van onze stad. Ook een kwalitatief onderdak is essentieel om als Brusselaar te kunnen groeien. Woningen moeten betaalbaar zijn zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Woningen spelen ook een sleutelrol in onze overgang naar een duurzame stad. Samen streven we naar een stad waar iedereen zich thuis voelt, in alle vrijheid.

Benieuwd waar we voor staan? Klik op standpunten voor onze strijdpunten, onze institutionele visie en ons programma. 

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder