Sla navigatie over

standpunten

Brussel leeft, maakt en groeit. Brusselaars leven, maken en groeien in Brussel! 

Leven in Brussel is leven in de meest kosmopolitische stad van Europa. De hyperdiverse bevolking,waarvan meer dan 75% een niet-Belgische achtergrond heeft, grijpt ten volle de mogelijkheden en dekansen die in onze stad ontstaan. De stad levert de tools voor onszelf en onze familie om goed te kunnenleven. Voor ons, liberalen, moet het stadsleven die tools ten volle kunnen genereren en moet de #vrijheiddie het leven in de stad met zich meebrengt ervoor zorgen dat de stad haar rol als emancipatiemachineten volle kan uitspelen zonder iemand achter te laten. Voor ons moet de stad een stad van vrijheiden rechtvaardigheid zijn, een stad van kansen, #emancipatie en verantwoordelijkheid. Toch zijn ervandaag nog te veel Brusselaars die niet ten volle kunnen profiteren van de vrijheden en kansen diede stad biedt. De werkloosheidsgraad en het aantal mensen die onder de armoedegrens leven tonende Brusselse paradox: Brussel is tegelijk het derde rijkste gewest van Europa en het armste gewestvan België. Wij zijn ervan overtuigd dat enkel liberale recepten een antwoord kunnen bieden op demoeilijkheden van vandaag. Want ongeacht het inkomen of de achtergrond, moet elke Brusselaar demogelijkheden krijgen om vooruit te raken in het leven en zich individueel te ontplooien. Het recht opgezond wonen is daarbij een fundamentele bouwsteen. Zo kan Brussel ook in de toekomst bruisen. Want Brussel leeft.

Makenin Brussel betekent niet alleen ‘het maken’ op professioneel vlak, maar ook het succesvol makenvan onze diverse samenleving. Daarin zijn we #pionier. Als jongste gewest van dit land beschikt Brusselover een onuitputbaar potentieel aan talent waarmee de toekomst wordt gevormd. Dat betekentook dat de stad constant verandert en evolueert. Daar hebben wij geen schrik van. Wij omarmen dieconstante evolutie want liberalen zijn toekomstoptimisten. Daarom geloven wij onvoorwaardelijk in#vooruitgang en #innovatie. Denk maar aan 5G, SmartMove, de duurzame transitie, Smart City, nieuwedeelmobiliteit, noem maar op. Telkens grote veranderingen waarbij duurzaamheid en #groenegroeivoorop staan. Deze uitdagingen zijn opportuniteiten voor en door Brusselaars. Dat is wat BrusselBrussel maakt.
Groeien in Brussel is groeien op zowel individueel als stedelijk vlak. Steden zijn in heel de geschiedenisaltijd al fantastische labs geweest waar nieuwe ideeën, samenlevings- en economische modellen entechnologieën ontwikkeld werden. Het is ook in de stad dat het liberalisme ontstond als antwoordop de maatschappelijke uitdagingen. Het is ook hier dat het liberalisme, geconfronteerd met telkensweer nieuwe vraagstukken, zichzelf blijft heruitvinden. Voor ons, liberalen, is het vooral belangrijk datmensen een plek vinden in Brussel. Niet alleen fysieke, maar ook geestelijke ruimte. Wars van dogma’s,religieuze of andere groepsdruk moet iedereen de mogelijkheid krijgen om engagementen aan te gaanen vooruit te komen in het leven. Door hier te werken, door hier te ondernemen, door hier voor zijn/haarfamilie te zorgen, door deel te nemen aan al wat onze hoofdstad te bieden heeft of door zich in te zettenvoor het verenigingsleven en zijn/haar omgeving. Brussel kan op die manier groei en #goedbestuurgaranderen die er niet alleen voor zorgt dat elke Brusselaar zich kan ontwikkelen maar ook dat Brussel groeit.
Benieuwd naar onze standpunten? Ontdek ons programma hier: 

Klik hier voor het programma


Gemaakt door Code Nation via NationBuilder