Sla navigatie over

Vandaag (woensdag 3 april) legde minister Guy Vanhengel,  VGC-collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs de eerste steen van de nieuwe campus St. Michel in Sint-Jans-Molenbeek. In september 2020 zullen 1.400 leerlingen schoollopen op deze historische site van het voormalige tabaksdepot. Ze kunnen dan kiezen tussen twee Nederlandstalige secundaire scholen: het GO! Lyceum Martha Somers en het Imelda-Instituut.

Capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs blijft groeien

De nieuwe campus in de Maritiemwijk in Molenbeek zal onderdak bieden aan het Lyceum Martha Somers, een school van GO! Scholengroep Brussel, dat verhuist uit Laken en het Imelda-Instituut (vzw KatOBA) dat verhuist uit Brussel en Anderlecht. De campus beslaat een totale oppervlakte van 19.782 m² Het Imelda-Instituut zal technisch en beroepssecundair onderwijs inrichten. Het Lyceum Martha Somers organiseert een aanbod ASO.  

Zo groeit de capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs met 1.167 plaatsen. Door de uitbreiding van de oppervlakte creëren beide scholen op deze site extra plaatsen in het secundair onderwijs. Martha Somers groeit van 414 naar 750 leerlingen. Imelda centraliseert de twee huidige vestigingen in dit nieuwe gebouw. Hun capaciteit groeit met 270 plaatsen, tot 650. Omdat de twee scholen hun huidige gebouwen verlaten, krijgen zowel de Kunsthumaniora Brussel, als het Maria Boodschaplyceum en de basisschool Scheutplaneet ruimte vrij om te groeien.

Wijk in ontwikkeling

De Maritiemwijk is in volle ontwikkeling. Steeds meer functies vinden er een plek, nu dus ook onderwijs. De buurt rond Tour & Taxis kent een ongeziene dynamiek met projecten als Herman Teirlinck, Tivoli Green City, de bouw van de Picardbrug en de aanleg van het Becopark naast de Havenlaan. Ook deze nieuwe scholen krijgen in deze wijk een centrale plek. Met dit  project wil de VGC ook zorgen voor meer sociale cohesie en ontwikkelingskansen voor jongeren, door naast de schooluren een vrijetijdsaanbod uit te bouwen in de scholen. 

Uniek duurzaam project

De wijk kenmerkt zich door innovatie en deze campus sluit daarbij aan. De bekende historische site, met aartsengel Michaël als patroonheilige en uithangbord, krijgt een nieuwe bestemming. Bij de renovatie van het depot maken de ontwikkelaars dankbaar gebruik van de betonskeletstructuur van het gebouw. Er kunnen eenvoudig ruimtes gemoduleerd worden tussen de bestaande betonnen kolommen en het gebouw kan aangepast worden aan toekomstige noden. De voorgevel is naar het noorden gericht, zo halen de opengewerkte achtergevel en de buitenruimten voordeel uit de zon- en lichtinval door hun oriëntatie naar het zuiden. 

Historiek

Twintig jaar geleden was het depot aan de Picardstraat de eerste bestemming van Amerikaanse tabak. Na twee afgekeurde verzoeken, kreeg GOSSET op 29 december 1959 toestemming van de gemeente Molenbeek om een opslagplaats te bouwen op de hoek van de Picardstraat en de Vandenboogaerdestraat. Deze opslagplaats lag recht tegenover de douanegebouwen van Tour & Taxis, waar de tabak binnenkwam en werd gekeurd. Van daaruit werd de tabak naar de GOSSET fabriek in de Gabriëlle Petitstraat gebracht. In 1989 kocht een Amerikaans tabaksconcern het merk Groene Michel op en werd de Molenbeekse productie stil gelegd. Het gebouw heeft lange tijd te koop gestaan voordat Kairos NV de gebouwen kocht en het idee opwierp om er een school in te huisvesten. De VGC gaf graag mee vorm aan het voorstel en zorgt zo voor een sterke groei in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder