Sla navigatie over

Het wordt allemaal wat veel: Memorandum Brusselse dienstencentra vraagt extra ondersteuning

Dienstencentra nemen een unieke plaats in het Brussels welzijnslandschap: ze zijn een eerstelijns aanspreekpunt, waar ouderen en volwassenen laagdrempelig terecht kunnen, en indien nodig doorverwezen kunnen worden naar een netwerk van zorg en hulp op maat. Imane Belguenani en Martine Raets (Open Vld) brachten een bezoek aan de vzw Aksent, het lokaal dienstencentrum in Schaarbeek. De 19 Brusselse Dienstencentra willen met dergelijke bezoeken hun memorandum aan politici voorleggen.  

Dienstencentra zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Ook de 19 Brusselse dienstencentra dus. In Vlaanderen zijn ze vaak verankerd in de gemeente of het OCMW. In Brussel is er geen Franstalige tegenhanger en is de lokale verankering, ondanks goede samenwerking, niet structureel. Net in Brussel zijn de uitdagingen bijzonder groot, én bijzonder complex. Maarten Depypere (DC Aksent, Schaarbeek-Evere) en Maria Nicolas (DC De Rotonde uit Ganshoren) leggen de werking uit. Mensen komen langs voor een babbel, maar al snel detecteren ze problemen van digitale ongeletterdheid en administratieve problemen, problemen van mentale gezondheid, dakloosheid, … Niet alle dienstencentra in Brussel hebben hetzelfde publiek, maar de vragen zijn vaak complex. Ze hebben de juiste expertise niet altijd in huis.

Het memorandum leest als een cri du coeur, een roep voor meer concrete ondersteuning” vat Imane Belguenani het samen. De dienstencentra vragen bijkomend vast personeel voor de dagelijkse werking, bijkomende ondersteuning voor onderhoud van de infrastructuur, een ondersteuningsdienst op het niveau van de VGC voor alle vragen in verband met het beheer van het centrum (HR, financiën, beheer gebouwen, juridisch advies, coaching van het personeel en de centrumverantwoordelijken… ) om tijd vrij te maken voor hun kernopdracht: de ouderen uit de wijk ontvangen en opvangen.  

De Dienstencentra maken zich eveneens zorgen over de gestegen patrimoniumtaks op vzw’s. En meer algemeen klagen ze, ondanks een aantal significante verbeteringen en versoepelingen, over de zware rapporteringslast voor alle subsidiedossiers bij de overheid. Ook de onnodige diplomavereisten om centrumcoördinator te worden zijn contraproductief. Ervaring zou op zijn minst evenveel moeten doorwegen. 

Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder