Sla navigatie over

Carla Dejonghe steunt Codex Dierenwelzijn en verbod op onverdoofd slachten in Brussel

BRUSSEL - Open Vld Brussel bevestigt haar steun aan de Codex Dierenwelzijn en aan het redelijk voorstel voor een verbod op onverdoofd slachten. Carla Dejonghe heeft daarom de tekst ook mede-ondertekend bij de bespreking in commissie van het Brussels Parlement.

Carla Dejonghe: “De Codex Dierenwelzijn is de vrucht van uitgebreid overleg binnen de regering. Het voorstel rond een verbod voor onverdoofd slachten, zoals in Vlaanderen en Wallonië, dat ik vorig jaar reeds indiende in het Brussels Parlement, sluit hier op aan. Dit voorstel werd toen nipt verworpen, onder andere volgens een aantal parlementsleden omdat het onvoldoende kaderde in een algemene visie op dierenwelzijn.
 
Ik herhaal graag dat het voorstel voor een verbod op onverdoofd slachten een evenwichtig voorstel is, waar rekening wordt gehouden met de vrijheid van eredienst. We hebben in onze tekst een omkeerbare verdoving voorzien voor kleinere dieren, waar de verdoving de dood niet veroorzaakt. Voor grotere dieren hebben we de techniek van de "post-cut stunning" of een onmiddellijke verdoving na de keelsnede. Supranationale rechtspraak, tot de hoogste Europese hoven, hebben bevestigd dat dit conform de vrijheid van godsdienst is en dat dit een evenwichtig voorstel is. 
 
Brussel heeft nood aan een Codex Dierenwelzijn. Ik steun deze codex in zijn geheel. Daarop aansluitend; niets belet nu nog om ook het verbod op onverdoofd slachten, in alle sereniteit, ook in Brussel goed te keuren."


Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder